Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Odbor životního prostředí a obecní živnostenský úřad

Osoby

Mgr. Lenka Podpěrová

Pověřená vedením odboru
Telefon: 379 415 148
E-mail: l.podperova@muht.cz

Mgr. Jana Königsmarková

Pověřená vedením oddělení životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, včelařství, rostlinolékařská péče, koordinované stanoviska

Milena Císlerová

Pověřená vedením oddělení obecní živnostenský úřad
Telefon: 379 415 146
E-mail: m.cislerova@muht.cz

Simona Rostašová

Referent kontroly obecní živnostenský úřad
Telefon: 379 415 147
E-mail: s.rostasova@muht.cz

Petra Bothová

Ochrana zemědělského půdního fondu
Telefon: 379 415 171
E-mail: p.bothova@muht.cz

Jana Baštářová

Vodní hospodářství, vodoprávní úřad
Telefon: 379 415 176
E-mail: j.bastarova@muht.cz

Milan Nový

Vodní hospodářství, vodoprávní úřad
Telefon: 379 415 175
E-mail: m.novy@muht.cz

Ing. Anton Štrba

Státní správa lesů, myslivosti a rybářství
Telefon: 379 415 172
E-mail: a.strba@muht.cz

Jana Holečková

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana zvířat proti týrání
Telefon: 379 415 174
E-mail: j.holeckova@muht.cz