Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Horšovský Týn

Změna č. 1 územního plánu Horšovský Týn

Nabytí účinnosti: 18.2.2021

Textová část

Změna č. 2 územního plánu Horšovský Týn

Nabytí účinnosti: 18.2.2021

Textová část

Grafická část

Změna č. 3 územního plánu Horšovský Týn

Nabytí účinnosti: 18.2.2021

Textová část

Grafická část

Změna č. 4 územního plánu Horšovský Týn

Nabytí účinnosti: 18.2.2021

Textová část

Grafická část

Úplné znění územního plánu Horšovský Týn po změně č. 1, 2, 3 a 4

Nabytí účinnosti: 18.2.2021

Textová část

Grafická část