Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Horšovský Týn

Úplné znění územního plánu Horšovský Týn po změně č. 5

Nabytí účinnosti: 22.01.2022

Textová část

Grafická část

Změna č. 1 územního plánu Horšovský Týn

Nabytí účinnosti: 18.02.2021

Textová část

Změna č. 2 územního plánu Horšovský Týn

Nabytí účinnosti: 18.02.2021

Textová část

Grafická část

Změna č. 3 územního plánu Horšovský Týn

Nabytí účinnosti: 18.02.2021

Textová část

Grafická část

Změna č. 4 územního plánu Horšovský Týn

Nabytí účinnosti: 18.02.2021

Textová část

Grafická část

Změna č. 5 územního plánu Horšovský Týn

Nabytí účinnosti: 22.01.2022

Textová část

Grafická část