Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

On-line objednání na úřad

Na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Horšovský Týn funguje vyvolávací zařízení. Na monitoru vyvolávacího zařízení si zadáte požadovanou činnost a vytisknete lístek. Obslouženi budete v pořadí došlých klientů.

Prostřednictvím webových stránek města Horšovský Týn www.horsovskytyn.cz (sekce Úřad – On-line objednání na úřad) je možné se objednat na odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Horšovský Týn pro tyto úkony: evidence řidičských průkazů, evidence vozidel a technické úkony v registru vozidel.

On-line objednávací systém Vás postupně provede těmito kroky:

  • Výběr činnosti, na kterou se chcete objednat.
  • Výběr dne (datum).
  • Výběr času.
  • Zadání identifikačních údajů (jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo).
  • Odeslání objednávky.

Objednat on-line


Po přijetí objednávky bude na Vámi zadaný e-mail zaslán odkaz pro potvrzení objednávky. Objednávku je nutné potvrdit kliknutím na odkaz v e-mailu a to nejpozději do 10 minut od obdržení potvrzení objednávky. Pokud svou objednávku v této době nepotvrdíte, tato propadá a termín je uvolněn. Pokud objednávku v této době potvrdíte, obdržíte na Vámi zadaný e-mail oznámení o registraci Vaší objednávky s identifikačním kódem. Systém elektronického objednávání je propojen s vyvolávacím systémem umístěným na chodbě u odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn. Ve sjednaný termín je nutné dostavit se na MěÚ Horšovský Týn v rozmezí +/- 10 minut od sjednaného času a v této době zadat přidělený identifikační kód na monitoru vyvolávacího systému, který Vám následně vydá lístek s pořadovým číslem. Obslouženi budete mimo pořadí čekajících klientů ve sjednaném čase (příp. po ukončení řízení s klientem, jehož řízení bylo zahájeno před zadáním Vašeho identifikačního kódu na monitoru vyvolávacího systému). Mimo uvedený interval (+/- 10 minut) program přidělený kód nezná a nemůže jej akceptovat. Zpozdíte-li se o více jak 10 minut, můžete se přihlásit jako běžný neobjednaný klient, kdy si vytisknete lístek s požadovanou činností a budete obslouženi v pořadí došlých klientů. V případě, že se v tomto intervalu nedostavíte a nezadáte identifikační kód, Vaše objednávka propadá.

Na jednu rezervaci lze provést pouze jeden úkon nebo vyřídit jednu žádost!