Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Mířkov

Právní stav (úplné znění) územního plánu Mířkov po změně č. 1

Nabytí účinnosti: 3.1.2017

Textová část

Grafická část

Zpráva o uplatňování územního plánu Mířkov