Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Čermná

Úplné znění územního plánu Čermná po změně č. 1

Nabytí účinnosti: 27.11.2021

Textová částVýkres základního členěníHlavní výkres Koordinační výkres

Změna č. 1 ÚP Čermná

Nabytí účinnosti: 27.11.2021

Textová částVýkres základního členěníHlavní výkresKoordinační výkresVýkres záboru ZPF


Územní plán Čermná 
Nabytí účinnosti: 7.5.2010

Textová část

Grafická část

A. Výroková část

B. Odůvodnění

Zpráva o uplatňování územního plánu Čermná