Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Psi

Platné znění OZV od 1.1.2024 - odkaz na Sbírku právních předpisů:

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPP3YMGA5Q3QTOO

 

Místní poplatek ze psů s účinností od 1.1.2024

Dne 30.10.2023 vydalo Zastupitelstvo města Horšovský Týn na svém zasedání č. 8/2023 novou obecně závaznou vyhlášku týkající se místního poplatku ze psů s účinností od 1.1.2024.

Touto vyhláškou se změní sazby poplatku takto:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí ze psů:

a) umístěných v rodinném domě nebo na zahradě ...............................................300 Kč 

     osoba starší 65 let ...............................................................................................200 Kč 

b) umístěných v bytovém domě nebo v jiném objektu .......................................1.000 Kč

     osoba starší 65 let ................................................................................................200 Kč  

c)  za každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě nebo na zahradě ..700 Kč

     osoba starší 65 let ..............................................................................................200 Kč

d)  za každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě nebo v jiném objektu 1.500 Kč 

     osoba starší 65 let ..............................................................................................300 Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.

Prosíme, aby poplatníci využili v maximální možné míře způsob úhrady poplatku bezhotovostním převodem na účet KB.

Při hotovostní platbě v pokladně města se každoročně tvoří fronty, pokladnu navštíví v jeden úřední den až 100 osob!!!!!

Od roku 2024 jsou podklady k platbě zasílány na vyžádání elektronicky nebo sdělenovány telefonicky. Poplatníci si mohou na e-mailové adrese j.vogeltanzova@muht.cz zaevidovat libovolnou e-mailovou adresu (lze zaslat např. i na e-mailovou adresu jiného rodinného příslušníka – dceru, syna, rodiče atp.). V případě, že občan nevlastní e-mailovou adresu, je povinen si termín splatnosti a úhradu místního poplatku za psa či komunální odpad hlídat sám.

Možnosti platby poplatku ze psů:

  • bezhotovostním převodem na účet KB  27-3284660257/0100,
  • hotově nebo bezhotovostně platební kartou v pokladně města v pokladních hodinách,

Variabilní symbol je totožný jako v loňském roce. V případě, že jej neznáte, bude Vám Váš var. symbol sdělen na vyžádání, a to buď e-mailem (j.vogeltanzova@muht.cz) nebo telefonicky na čísle 379 415 154 nebo 379 415 190.

Pokladní hodiny Městského úřadu v Horšovském Týně:

(platba je možná v hotovosti i platební kartou)

  • Pondělí a Středa  7:30 – 11:30 hod., 12:00 – 16:30 hod.
  • Úterý a Čtvrtek 7:30 - 11:30 hod.

Vznik a zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej), jakož i změny údajů uvedených v ohlášení je poplatník povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Dokumenty ke stažení: