Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Dne 31.01.2022 končí splatnost místního poplatku za svoz popelnic. Více informací

Psi

Místní poplatek ze psů je stanoven dle Obecně závazné vyhlášky města Horšovský Týn č. 2/2020, o místním poplatku ze psů. Správcem poplatku je Městský úřad Horšovský Týn, odbor finanční a školství.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí ze psů:

1. v částech Město, Malé Předměstí, Velké Předměstí a Plzeňské Předměstí

 • umístěných v rodinném domě nebo trvale na zahradě - 300 Kč
  • osoba starší 65 let - 200 Kč
 • umístěných v nájemním domě - 1000 Kč  
  • osoba starší 65 let - 200 Kč
 • za každého dalšího psa v rodinném domě - 800 Kč
  • osoba starší 65 let - 200 Kč
 • za každého dalšího psa v nájemním domě - 2000 Kč  
  • osoba starší 65 let 300 Kč

2. V ostatních částech města a na samotách

 • umístěných v rodinném domě nebo trvale na zahradě - 200 Kč
 • umístěných v nájemním domě - 1000 Kč  
  • osoba starší 65 let - 200 Kč
 • za každého dalšího psa v rodinném domě - 100 Kč
 • za každého dalšího psa v nájemním domě - 500 Kč  
  • osoba starší 65 let - 200 Kč

Osvobození od poplatku ze psů – povinnost ohlásit správci poplatku:

 • osoba nevidomá;
 • osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby;
 • osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P;
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob;
 • osoba provozující útulek pro zvířata;
 • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Poplatek je splatný nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.

Údaje pro platbu převodem na účet:

 • účet číslo: 27-3284660257
 • Kód banky: 0100
 • konstantní symbol 0308
 • Variabilní symbol má 10 míst a začíná: 3900000 ...

Poplatek je možné hradit již od začátku roku i na pokladně bez složenky.

K identifikaci postačuje: příjmení, jméno, bydliště, popř. datum narození.

Pokladní hodiny Městského úřadu v Horšovském Týně

(platba je možná v hotovosti i platební kartou)

 • Pondělí a Středa  7:30 – 11:30 hod., 12:00 – 16:30 hod.
 • Úterý a Čtvrtek 7:30 - 11:30 hod.

Vznik a zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej), jakož i změny údajů uvedených v ohlášení je poplatník povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Dokumenty ke stažení: