Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Psi

Místní poplatek ze psů je stanoven dle Obecně závazné vyhlášky města Horšovský Týn č. 2/2020, o místním poplatku ze psů. Správcem poplatku je Městský úřad Horšovský Týn, odbor finanční a školství.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí ze psů:

1. v částech Město, Malé Předměstí, Velké Předměstí a Plzeňské Předměstí

 • umístěných v rodinném domě nebo trvale na zahradě - 300 Kč
  • osoba starší 65 let - 200 Kč
 • umístěných v nájemním domě - 1000 Kč  
  • osoba starší 65 let - 200 Kč
 • za každého dalšího psa v rodinném domě - 800 Kč
  • osoba starší 65 let - 200 Kč
 • za každého dalšího psa v nájemním domě - 2000 Kč  
  • osoba starší 65 let 300 Kč

2. V ostatních částech města a na samotách

 • umístěných v rodinném domě nebo trvale na zahradě - 200 Kč
 • umístěných v nájemním domě - 1000 Kč  
  • osoba starší 65 let - 200 Kč
 • za každého dalšího psa v rodinném domě - 100 Kč
 • za každého dalšího psa v nájemním domě - 500 Kč  
  • osoba starší 65 let - 200 Kč

Osvobození od poplatku ze psů – povinnost ohlásit správci poplatku:

 • osoba nevidomá;
 • osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby;
 • osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P;
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob;
 • osoba provozující útulek pro zvířata;
 • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Poplatek je splatný nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.

Údaje pro platbu převodem na účet:

 • účet číslo: 27-3284660257
 • Kód banky: 0100
 • konstantní symbol 0308
 • Variabilní symbol má 10 míst a začíná: 3900000 ...

Poplatek je možné hradit již od začátku roku i na pokladně bez složenky.

K identifikaci postačuje: příjmení, jméno, bydliště, popř. datum narození.

Pokladní hodiny Městského úřadu v Horšovském Týně

(platba je možná v hotovosti i platební kartou)

 • Pondělí a Středa  7:30 – 11:30 hod., 12:00 – 16:30 hod.
 • Úterý a Čtvrtek 7:30 - 11:30 hod.

Vznik a zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej), jakož i změny údajů uvedených v ohlášení je poplatník povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Dokumenty ke stažení: