Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Dotace z EU

Zvýšení kybernetické bezpečnostipublicita plakát
města Horšovský Týn

je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Rozvoj eGovernmentových služeb města Horšovský Týnpublicita plakát

je spolufinancován Evropskou unií. 

 

 

Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálníhoinfo výstražného systému pro město          Horšovský Týn 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 

 

 

Rekonstrukce malé vodní nádrže, k. ú. Kocourov u Horšovského Týna p. č. 44/1info

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

STAV PŘED REALIZACÍ: fotofoto

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: FTO PRŮBĚH REALIZACEFOTO PRŮBĚH REALIZACE 2

STAV PO REALIZACI: FOTO po realizacifoto po realizaci

 

Areál koupaliště v Horšovském Týně                  logo

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU. Cílem projektu je realizace opatření zajišťujících udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v rámci výstavby areálu koupaliště ve městě Horšovský Týn.

 

Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský Týn - Semošiceinfo

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je vybudování stezky pro cyklisty a chodce ve směru Horšovský Týn - Semošice a zajistit tak bezpečné a kvalitní podmínky pro šetrnou a udržitelnou formu dopravy do zaměstnání, škol a za službami.

 

Rekonstrukce Masarykovy ulice v Horšovském Týně - stezka pro pěší a cyklistyinfo

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Smyslem projektu je vybudování stezky pro cyklisty a pěší v Masarykově ulici v Horšovském Týně. Projekt je zaměřen na stavební práce související s vybudováním nové stezky pro cyklisty a pěší a parkovacích míst pro jízdní kola a související infrastruktury.

 

Modernizace IS pro výkon veřejné správy města Horšovský TýnLogo

 

Projekt „Modernizace IS pro výkon veřejné správy města Horšovský Týn“ (CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006174) je podpořen díky finanční podpoře z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt řeší modernizaci informačního systému v prostředí Městského úřadu Horšovský Týn, a to formou pořízení nových komponent. Nově bude pořízena personální, mzdová a docházková agenda, systém pro řízení identit a systém správy dokumentů úřadu. Dále bude zaveden systém pro správu a evidenci požadavků a systém pro správu majetku. Práce zastupitelů města bude podpořena hlasovacím systémem. Komunikace s občany bude podpořena zavedením elektronické úřední desky a informačního kiosku. Součástí je i pořízení koncových zařízení pro uživatele modernizovaného informačního systému a pořízení nezbytné informační infrastruktury, na které bude informační systém provozován. Specifickým cílem projektu je zvyšovat efektivitu a transparentnost veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

 

Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně

Logo

Projekt „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“ (CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004510) je podpořen díky finanční podpoře z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt je obsahově zaměřen na stavební úpravy a opravy objektu sýpky, který se nachází na západní straně zámeckého parku ve městě Horšovský Týn. Sýpka č. p. 129 je v současné době nevyužívaná a jedná se o součást národní kulturní památky zámek - Horšovský Týn; evidenční číslo NKP - 18965/4-2075. Globálním cílem projektu je sýpku revitalizovat a zpřístupnit široké veřejnosti.

 

Výstavba chodníku a cyklostezky - Horšovský Týn, Vrchlického ul.Evropský fond pro regionální rozvoj

 

Vrchlického ulice prochází v loňském a letošním roce náročnou opravou. Provádí se výstavba chodníku s cyklostezkou. Současně s touto stavbou provádí Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, o.p. rekonstrukci povrchu komunikace II/197.

Jedná se o část mezinárodní cyklostezky č. 3 Praha - Plzeň - Regensburg, číslo C1. Výstavba cyklostezky je smíšená a je určena jak pro cyklisty, tak pro pěší.

Vybudováním chodníku s cyklostezkou došlo ke zvýšení atraktivity regionu v důsledku kvalitního zázemí pro cykloturistiku, zvýšení bezpečnosti cykloturistů, cyklistů a chodců.

Děkujeme všem zúčastněným- projektantovi, policii, dodavateli a dalším, že vyšli vstříc, a že jsme akci dovedli do zdárného konce.

Na tuto akci získalo Město Horšovský Týn dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Celkové způsobilé náklady akce jsou předpokládány ve výši cca 3 mil. Kč, z toho předpokl. dotace 2,5 mil. Kč.