Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Osvračín

Právní stav (úplné znění) územního plánu Osvračín po změně č. 1

Nabytí účinnosti: 7.4.2017

Textová část

Grafická část