Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Odbor správních agend

Oddávací dny pro rok 2024

Datum: 18. 10. 2023

Rada města na svém jednání dne 20.09.2023 schválila tyto oddávací dny pro rok 2024.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Datum: 3. 2. 2023

Příjem žádostí je do 28. února 2023 na MěÚ Horšovský Týn, odbor správních agend - úsek památková péče.

Informace pro snoubence

Datum: 2. 11. 2022

aktualizace Informací pro snoubence

Oddávací dny pro rok 2023

Datum: 11. 10. 2022

Rada města na svém jednání dne 07.09.2022 stanovila oddávací dny pro rok 2023.

Žádost o vydání matričního dokladu

Datum: 20. 4. 2022

Žádost o vydání matričního dokladu
(rodný list, oddací list, úmrtní list)

Dotazník k uzavření manželství

Datum: 20. 4. 2022

Dotazník 2022

Poskytnuté příspěvky MK ČR z programu za roky 2016 - 2020

Datum: 18. 1. 2021

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" v letech 2016 - 2020

Přehled poskytnutých příspěvků MK ČR z programu 2016 - 2019

Datum: 22. 1. 2020

"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" v letech 2016 - 2019

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Horšovský Týn, oslavy jubilejních svateb

Datum: 12. 4. 2018

Město Horšovský Týn podle ust. § 102 odst. 3 a § 36a zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může ocenit významné životní události svých občanů.
Pojem „ocenění“ významné životní události občana zahrnuje pouze ocenění ve vztahu k tomuto občanovi. Není možné bez souhlasu občana zveřejnit v této souvislosti údaje týkající se jeho osoby. Pokud by město Horšovský Týn chtělo ocenění významné životní události občana zveřejnit (ve zpravodaji, na webových stránkách města či facebooku města), musí tak být učiněno na základě předchozího písemného souhlasu jubilanta.

Přehled poskytnutých příspěvků z MK ČR z programu; Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" 2008 - 2015

Datum: 3. 2. 2016

-

Informace pro snoubence - cizinec v ČR

Datum: 4. 2. 2015

-

Změna adresy trvalého pobytu

Datum: 8. 10. 2014

-

Památková péče v působnosti ORP

Datum: 1. 11. 2013

-

Žádost o vydání matričního dokladu

Datum: 2. 6. 2010

-