Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Odbor správních agend

Vydávání matričních dokladů a doslovných výpisů z matričních knih

Datum: 8. 2. 2024

Matriční doklad obsahuje údaje zapsané v matriční knize uvedené podle stavu ke dni vydání matričního dokladu.

Informace - vstup do registrovaného partnerství

Datum: 8. 2. 2024

Registrované partnerství je trvalým společenstvím dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem. Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před kterýmkoli matričním úřadem. Prohlášení se činí před matrikářem.

Informace pro snoubence - cizinec

Datum: 8. 2. 2024

Informace pro snoubence a osoby vstupující do registrovaného partnerství o dokladech a náležitostech nutných k uzavření manželství/vstupu do registrovaného partnerství cizince v České republice.

Oddávací dny pro rok 2024

Oddávací dny pro rok 2024

Datum: 8. 2. 2024

První a nejdůležitější kroky snoubenců by měly směřovat na matriku, zde si zajistit volný termín pro svatební obřad a teprve pak začít zařizovat organizační a společenské záležitosti, týkající se sňatku.

Informace pro snoubence

Datum: 8. 2. 2024

Vážení snoubenci,
v souvislosti s Vaším přáním uzavřít manželství ve správním obvodu matričního úřadu Městského úřadu Horšovský Týn Vám předkládáme následující informace.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Datum: 3. 2. 2023

Příjem žádostí je do 28. února 2023 na MěÚ Horšovský Týn, odbor správních agend - úsek památková péče.

Dotazník k uzavření manželství

Datum: 20. 4. 2022

Dotazník 2022

Poskytnuté příspěvky MK ČR z programu za roky 2016 - 2020

Datum: 18. 1. 2021

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" v letech 2016 - 2020

Přehled poskytnutých příspěvků MK ČR z programu 2016 - 2019

Datum: 22. 1. 2020

"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" v letech 2016 - 2019

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Horšovský Týn, oslavy jubilejních svateb

Datum: 12. 4. 2018

Město Horšovský Týn podle ust. § 102 odst. 3 a § 36a zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může ocenit významné životní události svých občanů.
Pojem „ocenění“ významné životní události občana zahrnuje pouze ocenění ve vztahu k tomuto občanovi. Není možné bez souhlasu občana zveřejnit v této souvislosti údaje týkající se jeho osoby. Pokud by město Horšovský Týn chtělo ocenění významné životní události občana zveřejnit (ve zpravodaji, na webových stránkách města či facebooku města), musí tak být učiněno na základě předchozího písemného souhlasu jubilanta.

Přehled poskytnutých příspěvků z MK ČR z programu; Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" 2008 - 2015

Datum: 3. 2. 2016

-

Změna adresy trvalého pobytu

Datum: 8. 10. 2014

-

Památková péče v působnosti ORP

Datum: 1. 11. 2013

-

Žádost o vydání matričního dokladu

Datum: 2. 6. 2010

-