Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Velký Malahov

Úplné znění územního plánu Velký Malahov po změně č. 1 s účinností od 29.02.2024

textová část Typ: PDF dokument, Velikost: 526.53 kB

Výkres základního členění Typ: PDF dokument, Velikost: 727.19 kB

Hlavní výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 1.41 MB

Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace Typ: PDF dokument, Velikost: 370.83 kB

Koordinační výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 14.77 MB

Změna č. 1 ÚP Velký Malahov

Textová část Typ: PDF dokument, Velikost: 1.08 MB

Výkres základního členění Typ: PDF dokument, Velikost: 243.79 kB

Hlavní výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 407.16 kB

Veřejně prospěšné stavby Typ: PDF dokument, Velikost: 256.52 kB

Koordinační výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 7.26 MB

Výkres předpokladaných záborů ZPF Typ: PDF dokument, Velikost: 3.46 MB

 

Původní územní plán - nabytí účinnosti: 22.4.2021

Textová část

Grafická část