Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Odpady

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen "poplatek") - Obecně závazná vyhláška města Horšovský Týn č. 2/2021 

Město Horšovský Týn oznamuje všem občanům, že sazba pro rok 2022 činí 588 Kč na osobu.

Pozor změna - Poplatek má splatnost od

1.1.2022 do 31.01.2022. 

 

Důležité upozornění !!!!!!!!!!!!!!!

Podle OZV č. 1/2021 o obecním systému odpadového hospodářství - má poplatník povinnost označit sběrnou nádobu etiketou o svozu vydanou městem, kterou obdrží na Městském úřadě Horšovský Týn. 

Neoznačené sběrné nádoby nebudou odvezeny !!!!!!!!!!!!

Příslušné etikety určené k nalepení na sběrné nádoby – popelnice (určené pro směsný komunální odpad) budou od 1. ledna 2022 připraveny bezplatně k vyzvednutí na Městském úřadě Horšovský Týn v kanceláři umístěné ve vestibulu u pokladny. O zaslání etikety poštou lze požádat (e.mailová adresa: j.matulkova@muht.cz, e.bursikova@muht.cz).

Etikety za bytové domy můžou přebírat zástupci bytových domů.

Etikety barvy oranžové jsou určeny k nalepení na 1 ks nádoby o objemu do 120 litrů pro rodinné domy do 4 osob trvale hlášených (včetně) a pro rekreanty.

Etikety barvy žluté jsou určeny k nalepení na větší nádoby o objemu 240 litrů (rodinné domy pro 5 a více osob trvale hlášených), kontejner o objemu 1100 litrů a nádoby u bytových domů.

Místo k nalepení na popelnici je z přední strany - viz foto 

info

 

 

 

 

 

 

Svoz bude v lednu 2022 ještě probíhat dle stávajícího režimu a od 7. února 2022 nebude bez nalepené etikety svoz proveden.

Informace k novému systému odpadového hospodářství podá oddělení životního prostředí, kontaktní osoby:

Mgr. Lenka Podpěrová, tel. 379415148 nebo Jana Holečková, tel. 379 415 174

Informace k platbám místního poplatku podá odbor finanční a školství, kontaktní pracovnice:

Jana Matulková, tel. 379 415 190 nebo Eva Buršíková, tel. 379 415 132.

 

Poplatky je možné uhradit již od ledna příslušného roku těmito způsoby:

1) hotově nebo kartou v pokladně MěÚ Horšovský Týn, náměstí Republiky 52

 • k identifikaci postačuje příjmení, jméno, bydliště, popřípadě datum narození

Pokladní hodiny Městského úřadu v Horšovském Týně:

 • Pondělí a Středa 7:30 – 11:30 hod., 12:00 – 16:30 hod.
 • Úterý a Čtvrtek 7:30 - 11:30 hod.

2) převodem na účet

 • Číslo účtu 27-3284660257/0100 – Komerční banka a.s.
 • Konstantní symbol 0308
 • Variabilní symbol má 10 míst a začíná
  • pro trvalý pobyt (svoz KO): 480000....(zůstává stále stejný pro poplatníka nebo společného zástupce)
  • pro rekreační objekt (svoz KO rekreační objekt): 6300900...

Pro účely platby převodem je nutné uvedení variabilního symbolu, který přiděluje odbor finanční  a školství MěÚ (dále jen OFŠ).

Přidělené variabilní symboly jsou stále v platnosti. Pro osoby nově přistěhované nebo pro narozené děti sdělí variabilní symbol na písemnou žádost, osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu pracovnice OFŠ MěÚ.

Při platbě převodem z účtu za více členů domácnosti, pokud nemáte sdruženou složenku za všechny členy domácnosti, uveďte koncová čísla poplatníků do zprávy pro příjemce. (př. poplatník 4800002222 má složenky na další 3 členy rodiny a tak zaplatí částku 2352 Kč variabilní symbol 4800002222 a do zprávy pro příjemce napíše 2223 2225 2278).

 • Bližší informace poskytnou referenti odboru finančního a školství MěÚ – 379 415 190, e-mail: j.matulkova@muht.cz

 

Soubory ke stažení: