Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Odpady

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za svoz komunálních odpadů")

Město Horšovský Týn oznamuje všem občanům, že sazba pro rok 2021 činí 588 Kč na osobu. Poplatek má splatnost do 30.06.2021. 

Poplatky je možné uhradit již od ledna příslušného roku těmito způsoby:

1) hotově nebo kartou v pokladně MěÚ Horšovský Týn, náměstí Republiky 52

 • k identifikaci postačuje příjmení, jméno, bydliště, popřípadě datum narození

Pokladní hodiny Městského úřadu v Horšovském Týně:

 • Pondělí a Středa 7:30 – 11:30 hod., 12:00 – 16:30 hod.
 • Úterý a Čtvrtek 7:30 - 11:30 hod.

2) převodem na účet

 • Číslo účtu 27-3284660257/0100 – Komerční banka a.s.
 • Konstantní symbol 0308
 • Variabilní symbol má 10 míst a začíná
  • pro trvalý pobyt (svoz KO): 480000....(zůstává stále stejný pro poplatníka nebo společného zástupce)
  • pro rekreační objekt (svoz KO rekreační objekt): 6300900...

Pro účely platby převodem nebo složenkou je nutné uvedení variabilního symbolu, který přiděluje odbor finanční a školství MěÚ (dále jen OFŠ). Přidělené variabilní symboly jsou stále v platnosti. Pro osoby nově přistěhované nebo pro narozené děti sdělí variabilní symbol na písemnou žádost, osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu pracovnice OFŠ MěÚ.

Při platbě převodem z účtu za více členů domácnosti, pokud nemáte sdruženou složenku za všechny členy domácnosti, uveďte koncová čísla poplatníků do zprávy pro příjemce. (př. poplatník 4800002222 má složenky na další 3 členy rodiny a tak zaplatí částku 2352 Kč variabilní symbol 4800002222 a do zprávy pro příjemce napíše 2223 2225 2278).

Při platbě převodem uveďte splatnost do 30.06.2021

3) složenkou typu A 

Složenky se již nerozesílají.

 • Pokud si zvolíte úhradu pomocí složenky, využijte složenek, které jsou k dispozici na České poště s.p.
 • Bližší informace poskytnou referenti odboru finančního a školství MěÚ – 379 415 190, e-mail: j.matulkova@muht.cz

Soubory ke stažení: