Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Horšovský Týn, oslavy jubilejních svateb

Město Horšovský Týn podle ust. § 102 odst. 3 a § 36a zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může ocenit významné životní události svých občanů.
Pojem „ocenění“ významné životní události občana zahrnuje pouze ocenění ve vztahu k tomuto občanovi. Není možné bez souhlasu občana zveřejnit v této souvislosti údaje týkající se jeho osoby. Pokud by město Horšovský Týn chtělo ocenění významné životní události občana zveřejnit (ve zpravodaji, na webových stránkách města či facebooku města), musí tak být učiněno na základě předchozího písemného souhlasu jubilanta.

Datum vložení: 12. 4. 2018 12:32
Datum poslední aktualizace: 20. 3. 2020 10:37
Autor: Ing. Lenka Váchalová