Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Odbor ŽP a OŽÚ, oddělění životního prostředí

Zpřístupnění informací podle zákona o ochraně ovzduší

Datum: 6. 12. 2022

Podle § 30, písm.f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí.

Frekvence svozu tříděného odpadu

Datum: 29. 6. 2022

Kontejnery na papír, plast (kovy), sklo
a nádoby na BIO odpad

Časový plán Programu zlepšování kvality ovzduší - provádění opatření

Datum: 31. 1. 2022

Časový plán města Horšovský Týn k provádění PZKO.

Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob

Datum: 22. 12. 2021

Horšovský Týn a spádové obce

Zpřístupnění informací podle zákona o ochraně ovzduší

Datum: 8. 11. 2021

Podle § 30, písm.f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí.

Stručné informace o správném vytápění

Datum: 22. 10. 2021

Informace o správném vytápění najdete v publikaci MŽP

Program zlepšování kvality ovzduší – výměna zastaralých kotlů na pevná paliva

Datum: 12. 10. 2021

Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Jihozápad CZ03

Nová odpadová legislativa

Datum: 12. 10. 2021

Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (účinnost od 1.1.2021).

Popelnička na městském úřadě

Datum: 11. 3. 2009

-