Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Odbor ŽP a OŽÚ, oddělění životního prostředí

Frekvence svozu tříděného odpadu a seznam stanovišť

Datum: 19. 2. 2024

– kontejnery na papír, plast (kovy), sklo a nádoby na BIO odpad

symbol pro svoz komunálního odpadu

TERMÍNY SVOZŮ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2024

Datum: 3. 1. 2024

Vývoz, který připadne na den státního svátku bude probíhat stejně jako vývoz v pracovní dny.

certifikát

Co jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí?

Datum: 13. 9. 2023

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. sděluje, že Město Horšovský Týn v roce 2022 vytřídilo a předalo k využití CELKEM 545,798 tun odpadů. Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o úspoře emisí, které na základě dosažených výsledků vystavila společnost EKO-KOM, a.s.

foto

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti pokračují

Datum: 15. 8. 2023

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3761/23 ze dne 26. 6. 2023 vyhlášení výzvy v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2023+“.

Zpřístupnění informací podle zákona o ochraně ovzduší

Datum: 2. 1. 2023

Podle § 30, písm.f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí.

Časový plán Programu zlepšování kvality ovzduší - provádění opatření

Datum: 31. 1. 2022

Časový plán města Horšovský Týn k provádění PZKO.

Zpřístupnění informací podle zákona o ochraně ovzduší

Datum: 8. 11. 2021

Podle § 30, písm.f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí.

Stručné informace o správném vytápění

Datum: 22. 10. 2021

Informace o správném vytápění najdete v publikaci MŽP

Program zlepšování kvality ovzduší – výměna zastaralých kotlů na pevná paliva

Datum: 12. 10. 2021

Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Jihozápad CZ03

Nová odpadová legislativa

Datum: 12. 10. 2021

Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (účinnost od 1.1.2021).

Popelnička na městském úřadě

Datum: 11. 3. 2009

-