Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Dne 31.01.2022 končí splatnost místního poplatku za svoz popelnic. Více informací

Odbor ŽP a OŽÚ, oddělění životního prostředí

Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob

Datum: 22. 12. 2021

Horšovský Týn a spádové obce

Zpřístupnění informací podle zákona o ochraně ovzduší

Datum: 8. 11. 2021

Podle § 30, písm.f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí.

Stručné informace o správném vytápění

Datum: 22. 10. 2021

Informace o správném vytápění najdete v publikaci MŽP

Program zlepšování kvality ovzduší – výměna zastaralých kotlů na pevná paliva

Datum: 12. 10. 2021

Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Jihozápad CZ03

Nová odpadová legislativa

Datum: 12. 10. 2021

Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (účinnost od 1.1.2021).

Zpřístupnění informací podle zákona o ochraně ovzduší

Datum: 19. 12. 2018

Podle § 30, písm.f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí.

Přehled zařízení k nakládání s odpady na území města Horšovský Týn

Datum: 16. 8. 2018

přehled stacionárních zařízení povolených Krajským úřadem Plzeň

Sběrný dvůr odpadů v Horšovském Týně - provozní řád

Datum: 16. 8. 2018

obsah provozního řádu Sběrný dvůr odpadů - Horšovský Týn, ulice K Terénům

Sbíráme použité baterie

Datum: 22. 5. 2017

-

Červené kontejnery jsou ve městě 3

Datum: 10. 5. 2017

-

Svoz bioodpadu firmou Bytes HT, spol. s r.o.

Datum: 9. 4. 2014

-

Vývozy vytříděných složek komunálního odpadu

Datum: 18. 3. 2014

-

Popelnička na městském úřadě

Datum: 11. 3. 2009

-

Informace o elektrošrotu

Datum: 8. 6. 2006

-

Nakládání s odpadním textilem

Datum: 8. 6. 2006

-

Něco o nápojových krabicích

Datum: 8. 6. 2006

-