Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Žádosti a formuláře

Žádosti  a formuláře

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY A VNITŘNÍCH VĚCÍ

 

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Evidence vozidel

 

Evidence řidičů

 

Silniční hospodářství

 

ODBOR FINANČNÍ A ŠKOLSTVÍ

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

 

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND


Oceňování významných životních událostí

 

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Kolaudace staveb pravomocně povolených před datem 01.01.2007

 

Žádosti a formuláře podle příloh vyhlášky č. 503/2006 Sb.

 

Další žádosti a formuláře podle zákona  č. 183/2006 Sb.

 

Ostatní žádosti a formuláře

 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

 

ODDĚLENÍ OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

 

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)

 

Vodoprávní úřad - vodní hospodářství

Vzory formulářů k vyhlášce (příloha 1 - 28)

 

 

Odpadové hospodářství

 

Lesní hospodářství, myslivost a rybářství

 

Ochrana přírody a krajiny

 

Ochrana ovzduší