Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

V pátek 29.09.2023 bude MěÚ Horšovský Týn pro veřejnost uzavřen z důvodu odstávky IT systému. Děkujeme za pochopení.

Odbor životního prostředí

Oddělení životního prostředí

Žádost o vydání koordinovaného stanoviska (.doc)

Vzor žádosti 2022.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 17 kB
Staženo: 252×
Vloženo: 5. 1. 2022

Žádost o vydání koordinovaného stanoviska (.pdf)

Vzor žádosti 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 125,59 kB
Staženo: 181×
Vloženo: 5. 1. 2022

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)

Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Žádost o odnětí ZP ze ZPF_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 85,54 kB
Staženo: 53×
Vloženo: 24. 5. 2023

Přílohy k žádosti o souhlas s odnětím půdy - tabulky č. 4, 5 a 6 dle vyhlášky č. 271/2019 Sb.

Přílohy žádosti o souhlas s odnětím půdy -Tabulky č. 4 , 5 a 6 dle vyhlášky č. 271-2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 188,66 kB
Staženo: 318×
Vloženo: 5. 6. 2021

Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

VZOR_Vypocet_odvodu_odneti_ze_ZPF_2015_interaktivni_od_1.4.2015-1.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 506,5 kB
Staženo: 518×
Vloženo: 5. 6. 2021

Bilance skrývky - příloha k bodu f) k žádosti o vynětí půdy ze ZPF

Bilance skrývky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 63,24 kB
Staženo: 289×
Vloženo: 5. 6. 2021

Oznámení o zahájení realizace záměru

Oznámení o zahájení realizace záměru..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 55,29 kB
Staženo: 258×
Vloženo: 16. 6. 2021

Žádost o souhlas k použití sedimentu na zemědělskou půdu

Žádost o souhlas k použití sedimentu na ZP..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 148,16 kB
Staženo: 171×
Vloženo: 16. 6. 2021

Vodoprávní úřad - vodní hospodářství

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (1)

Priloha_c._1___Zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovymi_nebo_podzemnimi_vodami_nebo_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 447,15 kB
Staženo: 196×
Vloženo: 15. 2. 2022

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (2)

Priloha_c._2___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 339,32 kB
Staženo: 196×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (3)

Priloha_c._3___Zadost_o_pvoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,54 kB
Staženo: 155×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (4)

Priloha_c._4___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_nebo_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 331,53 kB
Staženo: 187×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (5)

Priloha_c._5___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 307,86 kB
Staženo: 172×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (6)

Priloha_c._6___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 298,23 kB
Staženo: 169×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o povolení k některým činnostem (7)

Priloha_c._7___Zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem_nebo_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,32 kB
Staženo: 164×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o stavební povolení k vodním dílům (8)

Priloha_c._8___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 386,67 kB
Staženo: 179×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo k jinému vodnímu dílu pro potřeby jednotlivých osob (9)

Priloha_c._9___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__studni_nebo_jinemu_vodnimu_dilu_potrebnemu_k_odberu_podzemnich_vod__domacnosti_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 384,81 kB
Staženo: 229×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o vyjádření dle § 18 vodního zákona (13)

priloha_13_zadost_o_vyjadreni_18_vodniho_zako.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 480,04 kB
Staženo: 116×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (14)

Priloha_c._14___Zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu_k_uzivani_vodnich_del.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 424,52 kB
Staženo: 222×
Vloženo: 6. 6. 2021

Ohlášení dle § 15a vodního zákona (15)

Priloha_c._15___Ohlaseni_udrzovacich_praci__obnovy_vodniho_dila__vodohospodarskych_uprav..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,07 kB
Staženo: 143×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob a o stavební povolení ke studni (16)

Priloha_c._16___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_a_stavebni_povoleni_ke_studni__domacnosti_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,65 kB
Staženo: 94×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (17)

Priloha_c._17___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,05 kB
Staženo: 99×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (18)

Priloha_c._18___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 309,32 kB
Staženo: 93×
Vloženo: 6. 6. 2021

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 obyvatel (19)

Priloha_c._19___Ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_do_kapacity_50_ekvivalentnich_obyvatel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,38 kB
Staženo: 106×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje (20)

Priloha_c._20___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 384,77 kB
Staženo: 103×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla (21)

Priloha_c._21___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,53 kB
Staženo: 87×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod (22)

Priloha_c._22___Zadost_o_stanoveni_zpusobu_a_podminek_pro_vypousteni_dulnich_vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 845,13 kB
Staženo: 106×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek (23)

Priloha_c._23___Zadost_o_stanoveni_podminek___zavadne_latky_nebo_o_povoleni_vyjimky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 470,38 kB
Staženo: 87×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod (24)

Priloha_c._24___Zadost_o_vyjimku_z_dosahovani_cilu_ochrany_vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 238,24 kB
Staženo: 89×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o schválení manipulačního řadu vodního díla (25)

Priloha_c._25___Zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 270,45 kB
Staženo: 87×
Vloženo: 6. 6. 2021

Pasport pro kopané studny (26)

Pasport kopané studny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 442,34 kB
Staženo: 174×
Vloženo: 6. 6. 2021

Pasport pro vrtané studny (27)

Pasport vrtané studny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,44 kB
Staženo: 102×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o schválení plánu opatření pro případy havárie (28)

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ HAVARIJNÍHO PLÁNU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 78,67 kB
Staženo: 96×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o povolení k užívání vodních děl

Žádost o povolení k%A0užívání vodních děl.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 169,66 kB
Staženo: 99×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o povolení zkušebního provozu

Žádost o povolení zkušebního provozu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 817,55 kB
Staženo: 174×
Vloženo: 6. 6. 2021

Oznámení o dokončení stavby

Oznámení o dokončení stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 68,97 kB
Staženo: 108×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o vydání závazného stanoviska VH

Žádost o vydání závazného stanoviska VH.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 61 kB
Staženo: 147×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Zadost-o-vydani-spolecneho-UR-a-SP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 214,54 kB
Staženo: 149×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o povolení k vypouštění OV s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (10)

Priloha_c._10___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_s_obsahem_zvlast_nebezpecne_latky_do_kanalizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 395,77 kB
Staženo: 191×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona (11)

Žádost_o_udeleni_souhlasu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,27 kB
Staženo: 207×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu v rámci společného řízení (12)

Priloha_c._12___Zadost_o_zavazne_stanovisko_vodopravniho_uradu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 316,43 kB
Staženo: 174×
Vloženo: 6. 6. 2021

Odpadové hospodářství

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od odděleného shromažďování odpadů

žádost o udělení souhlasu k upuštění od odděleného shromažďování odpadů.odt
Typ souboru: ODT dokument, Velikost: 15,61 kB
Staženo: 155×
Vloženo: 15. 2. 2022

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od odděleného shromažďování odpadů (pdf)

žádost o udělení souhlasu k upuštění od odděleného shromažďování odpadů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 87,58 kB
Staženo: 81×
Vloženo: 15. 2. 2022

Lesní hospodářství, myslivost a rybářství

Žádost o vydání rybářského lístku

Žádost o vydání rybářského lístku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 242,51 kB
Staženo: 126×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o vydání loveckého lístku

Žádost o vydání loveckého lístku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,03 MB
Staženo: 142×
Vloženo: 6. 6. 2021

Ochrana přírody a krajiny

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf.)

1 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,72 kB
Staženo: 220×
Vloženo: 6. 6. 2021

Podnět ke kácení dřevin na obecním pozemku (pdf.)

2 Podnět ke kácení dřevin na obecním pozemku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 67,81 kB
Staženo: 133×
Vloženo: 6. 6. 2021

Oznámení o kácení podle zvláštních předpisů (pdf.)

3 Oznámení o kácení podle zvláštních předpisů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 75,67 kB
Staženo: 98×
Vloženo: 6. 6. 2021

Oznámení o kácení z havarijních důvodů (pdf.)

4 Oznámení o kácení z havarijních důvodů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,18 kB
Staženo: 159×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (pdf.)

5 Žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 76,96 kB
Staženo: 150×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku (pdf.)

6 Žádost o závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 77,59 kB
Staženo: 242×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o zrušení registrovaného významného krajinného prvku (pdf.)

7 Žádost o zrušení registrovaného významného krajinného prvku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 70,61 kB
Staženo: 129×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o souhlas s umístěním stavby z hlediska krajinného rázu (pdf.)

8 Žádost o souhlas s umístěním stavby z hlediska krajinného rázu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,46 kB
Staženo: 94×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o výjimku ze zákazů u památných stromů (pdf.)

9 Žádost o výjimku ze zákazů u památných stromů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,01 kB
Staženo: 120×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o souhlas s činností v ochranném pásmu památného stromu (pdf.)

10 Žádost o souhlas s činností v ochranném pásmu památného stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,54 kB
Staženo: 182×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o odchylný postup u ptáků (pdf.)

11 Žádost o odchylný postup u ptáků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 70,64 kB
Staženo: 263×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o závazné stanovisko o odlesnění zalesnění nad 0,5 ha (pdf.)

12 Žádost o závazné stanovisko k odlesněnízalesnění nad 0,5 ha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,06 kB
Staženo: 163×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o závazné stanovisko k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů (pdf.)

13 Žádost o závazné stanovisko k výstavbě lesních cest n. lesních melioračních systémů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,12 kB
Staženo: 171×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o souhlas s vydazováním uměle vypěstovaných chráněných rostlin (pdf.)

14 Žádost o souhlas s vysazováním uměle vypěstovaných chráněných rostlin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 75,41 kB
Staženo: 100×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o souhlas se zřízením či zrušením veřejně přístupné účelové komunikace stezky pěšiny (pdf.)

15 Žádost o souhlas se zřízením či zrušením veřejně přístupné účelové komunikace, stezky,pěšiny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,59 kB
Staženo: 137×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o souhlas s rozšiřováním kříženců rostlin či živočichů (pdf.)

16 Žádost o souhlas rozšiřování m kříženců rostlin či živočichů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 72,67 kB
Staženo: 130×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o souhlas s konáním akce v přírodním parku Sedmihoří (pdf.)

17 Žádost o souhlas s konám akce v přírodním parku Sedmihoří.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,69 kB
Staženo: 104×
Vloženo: 6. 6. 2021

Ochrana ovzduší

Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší

zavazne_stanovisko_ochrana_ovzdusi zadost-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,14 kB
Staženo: 119×
Vloženo: 6. 6. 2021