Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Odbor životního prostředí

Vodoprávní úřad - vodní hospodářství

Žádost o vyjádření dle § 18 vodního zákona (13)

priloha_13_zadost_o_vyjadreni_18_vodniho_zako.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 480,04 kB
Staženo: 80×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (14)

Priloha_c._14___Zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu_k_uzivani_vodnich_del.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 424,52 kB
Staženo: 134×
Vloženo: 6. 6. 2021

Ohlášení dle § 15a vodního zákona (15)

Priloha_c._15___Ohlaseni_udrzovacich_praci__obnovy_vodniho_dila__vodohospodarskych_uprav..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,07 kB
Staženo: 96×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob a o stavební povolení ke studni (16)

Priloha_c._16___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_a_stavebni_povoleni_ke_studni__domacnosti_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,65 kB
Staženo: 65×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (17)

Priloha_c._17___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,05 kB
Staženo: 62×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (18)

Priloha_c._18___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 309,32 kB
Staženo: 60×
Vloženo: 6. 6. 2021

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 obyvatel (19)

Priloha_c._19___Ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_do_kapacity_50_ekvivalentnich_obyvatel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,38 kB
Staženo: 80×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje (20)

Priloha_c._20___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 384,77 kB
Staženo: 65×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla (21)

Priloha_c._21___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,53 kB
Staženo: 55×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod (22)

Priloha_c._22___Zadost_o_stanoveni_zpusobu_a_podminek_pro_vypousteni_dulnich_vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 845,13 kB
Staženo: 68×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek (23)

Priloha_c._23___Zadost_o_stanoveni_podminek___zavadne_latky_nebo_o_povoleni_vyjimky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 470,38 kB
Staženo: 58×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod (24)

Priloha_c._24___Zadost_o_vyjimku_z_dosahovani_cilu_ochrany_vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 238,24 kB
Staženo: 59×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o schválení manipulačního řadu vodního díla (25)

Priloha_c._25___Zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 270,45 kB
Staženo: 53×
Vloženo: 6. 6. 2021

Pasport pro kopané studny (26)

Pasport kopané studny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 442,34 kB
Staženo: 54×
Vloženo: 6. 6. 2021

Pasport pro vrtané studny (27)

Pasport vrtané studny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,44 kB
Staženo: 60×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o schválení plánu opatření pro případy havárie (28)

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ HAVARIJNÍHO PLÁNU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 78,67 kB
Staženo: 61×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o povolení k užívání vodních děl

Žádost o povolení k%A0užívání vodních děl.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 169,66 kB
Staženo: 60×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o povolení zkušebního provozu

Žádost o povolení zkušebního provozu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 817,55 kB
Staženo: 83×
Vloženo: 6. 6. 2021

Oznámení o dokončení stavby

Oznámení o dokončení stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 68,97 kB
Staženo: 78×
Vloženo: 6. 6. 2021

Žádost o vydání závazného stanoviska VH

Žádost o vydání závazného stanoviska VH.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 61 kB
Staženo: 99×
Vloženo: 6. 6. 2021
Zobrazeno 21-40 ze 63