Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Oznámení o záměru města přenechat do nájmu/pachtu v k.ú. H. Týn část p.p.č. 74

Číslo jednací: MUHT 10695/2022

Datum sejmutí: 25. 5. 2022 Zodpovídá: Michaela Holubová