#
#

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Validační místo mojeID

Více informací naleznete zde.

Kalendář

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Obsah

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Centrum Ouško

Poskytujeme Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, s cílovou skupinou děti s mentálním postižením, kombinovaným postižením a s narušenou komunikační schopností, a to ve věku 1 - 15 let. Podporujeme rozvoj soběstačnosti, sebevědomí, komunikace a zdokonalení dovedností zábavnou a hravou formou, zakládáme si na individuálním přístupu, hájíme práva našich dětských uživatelů, snažíme se dětem umožnit jejich setrvání v přirozených sociálních skupinách, podporujeme jejich vzdělávací proces a začlenění do společnosti.

Kontakt: L. Ticháčková, tel.: 724 862 356, email: uchozs@seznam.cz, http://www.uchozs.cz

 

Člověk v tísni, o.p.s.logo

Poskytované služby na Horšovskotýnsku:

 

Kancelář: Nádražní 73, 346 01 Horšovský Týn

Kontaktní hodiny: pondělí od 13:00 do 16:00 bez objednání

 

Náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice

Kontaktní hodiny: čtvrtek od 12:00 do 15:00 bez objednání

Ostatní dny po domluvě v kanceláři či v domácnosti.

 

Více informací zde: www.clovekvtisni.cz/plzen

 

 1. Terénní služby, odborné sociální poradenství

Služba je určena lidem v tíživé životní situaci. Pomáháme při řešení problémů spojených s nezaměstnaností, bydlením, finančními a rodinnými problémy, soudními spory, zařizováním dokladů a dokumentů, zařizováním dávek aj. Služba je poskytována bezplatně, v kanceláři či v domácnosti.

Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Olejníková, tel.: 778 470 828

email: karolina.olejnikova@clovekvtisni.cz

 

 1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba je určena rodinám v tíživé životní situaci. Pomáháme při řešení problémů týkající se např. rodinných záležitostí (zejm. výživné, určení otcovství, výchovné problémy), dluhové problematiky (zejm. orientace v závazcích a možnosti řešení), bydlení (zejm. nalezení vhodného bydlení) a zaměstnání (zejm. nalezení zaměstnání). Významnou součástí naší služby je podpora vzdělávání dětí. Naší snahou je zvýšení kompetencí rodičů s ohledem na pomoc dětem s mimoškolní přípravou. Služba je poskytována bezplatně, v kanceláři či v domácnosti.

Kontaktní osoba: Mgr. Edita Kočandrlová, tel.: 608 226 713

email: edita.kocandrlova@clovekvtisni.cz

 

 1. Podpora vzdělávání

Služba je určená rodinám s dětmi, které řeší potíže spojené s docházkou dětí do školy. Pomáháme při přípravě dětí do školy, ale také se smysluplným využitím volného času dětí formou volnočasových aktivit. V rámci podpory vzdělávání spolupracujeme s dobrovolníky, kteří nám pomáhají s individuálním či skupinovým doučováním. Dobrovolníky stále hledáme. Služba je poskytována bezplatně, v kanceláři či v domácnosti.

Kontaktní osoba: Eliška Ferková, tel.: 777 367 885

email: eliska.ferkova@clovekvtisni.cz

 

 1. Pomoc obětem trestných činů

Služba se zaměřuje na oběti trestných činů, jako je ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, rvačka, omezování osobní svobody, loupež, vydírání, porušování domovní svobody, pomluva, znásilnění, kuplířství, zanedbání povinné výživy, týrání, krádež, podvod, lichva apod. Základem tohoto druhu pomoci je poskytování právních informací obětem trestných činů. Její součástí je kromě informování také asistence při sepisování dokumentů (trestní oznámení, odvolání, návrh na náhradu škody), doprovod na policii a k soudu. Tato služba je poskytována zdarma. Posláním služby je zvýšit informovanost oběti o vlastních právech a možnostech jejich plného uplatnění. Na konzultaci je potřeba se vždy předem objednat.

Kontaktní osoba: Mgr. Vlastimila Feistingerová, tel.: 602 363 026

email: vlastimila.feistingerova@clovekvtisni.cz

 

Kromě Horšovskotýnska působí Člověk v tísni, o. p. s. také v dalších částech Plzeňského kraje (Klatovsko, Domažlicko, Nýřansko, Přešticko, Plzeň, Stříbrsko, Tachovsko a Rokycansko), ale i v ostatních krajích České republiky. Více informací na http://www.clovekvtisni.cz.

 

Domácí péče Domažlice s.r.o.logo

Domácí péče Domažlice s.r.o. byla založena v roce 2011 jako nástupnická firma původní firmy Domácí ošetřovatelská péče provozované fyzickou osobou a v roce 2012 jsme získali oprávnění poskytování zdravotních služeb právnickou osobou pro oblast bývalého okresu Domažlice.

Původní záměr provozovat nestátní zdravotnické zařízení domácí péče vznikl v roce 2001 a postupně se rozšířil i na služby sociální, které provozujeme od roku 2007.

Zdravotní služby jsou poskytovány kvalifikovanými zdravotními sestrami, které pracují bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.

Sociální služby poskytují kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách.

Všechny služby poskytujeme v rozsahu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Naše společnost má uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotní péče se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou ZP, Českou průmyslovou ZP, Oborovou ZP a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra.

Poskytované služby:

 • zdravotní péče
 • domácí hospicová péče
 • pečovatelská služba
 • osobní asistence
 • odlehčovací služby
 • půjčovna pomůcek


Kontakt:

Domácí péče Domažlice s.r.o., U Nemocnice 148, 344 01 Domažlice

tel.: +420 379 725 085

email: info@pece-doma.cz

https://www.pece-doma.cz/

 

Network-East West, z.s. - CENTRUM JANAlogo

Projekt, jehož zřizovatelem je na německé straně Vláda Horního Falcka v Regensburku, na české straně pak Network East - West, z. s., pracuje od roku 1997 v česko-bavorském pohraničí. Spolek je založený především za účelem zvýšení informovanosti o problematice AIDS a pohlavně přenosných chorob, zajišťování spolupráce v česko-bavorském pohraničí.

Network East - West, z. s. poskytuje podle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. sociální službu Terénní program (registrovanou od roku 2007). Nezbytnou součástí je testování na pohlavně přenosné choroby. Proto bylo v roce 2007 zřízeno nestátní zdravotnické zařízení - dermatovenerologická ambulance.

Centrum Jana se zaměřuje na osoby poskytující sexuální služby a na uživatele návykových látek. Poskytuje sociální poradenství, asistenční služby, zprostředkovává následnou zdravotní a sociální pomoc. Provádí výměnný program pro uživatele drog (bezplatné inj. stříkačky, desinfekce apod.), zajišťuje bezplatné poskytování informačních materiálů. Informuje o bezpečném sexu (zásady safer-sex), o HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných infekcích. Poskytuje před - a potestové poradenství a bezplatné testování na: HIV, syfilis, hepatitis B, C, kapavku, chlamydie a další pohlavně přenosné infekce.

Důraz je kladen především na

 • anonymitu - klient není povinen sdělovat své jméno a další osobní údaje
 • bezplatnost všech poskytovaných služeb  
 • mlčenlivost - veškeré informace o klientech jsou přísně důvěrné
 • dodržování práv klientů - sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv, včetně možnosti podat stížnost
 • nízkoprahovost - bezpečné prostředí pro klienty a spolupráce v jejich prostředí

 

Kontakt:

Network East-West, z.s., U Nemocnice 148, CZ-344 01 Domažlice

tel/fax.: +420 379 778 222

mob.1: +420 605 255 385

mob.2: +420 724 027 951

email: centrum.jana@centrum.cz

http://www.centrumjana.cz

konto: 827622369/0800

Otevírací doba:

Testy:

Úterý 15.00 – 17 .00

Konzultace a výměnný program:

Úterý 12.00 – 17 .00

středa 12.00 – 16 00