#
#
#
#
#

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Validační místo mojeID

Více informací naleznete zde.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Obsah

Základní listina KPSS na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Typ: ostatní
-

Základní listina Komunitního plánování
sociálních služeb na Horšovskotýnsku


 

I.) Principy a hodnoty komunitního plánování na Horšovskotýnsku

 
Bez dohody není KPSS
Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se (zpravidla) tři strany, tj. uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé navzájem zavazují ke spolupráci a součinnosti. Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy. Dohoda musí být nejen o záměrech a cílech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit.
 1. Posílení principů občanské společnosti
  Každý má právo starat se o věci veřejné. Komunitní plánování sociálních služeb je z principu napojeno na samosprávu města Horšovský Týn a dalších zúčastněných obcí. Mnoho poskytovatelů a všichni uživatelé jsou ale mimo rámec orgánů a úřadu města. Je proto nutné, aby zastupitelé vnímali další subjekty poskytující sociální služby v rámci obce jako rovnocenné partnery organizací, vůči nimž plní funkci zřizovatele. Komunitní plánování propojuje aktivitu a potřeby občanů s rozhodováním samosprávy.
 2. Bez uživatelů není KPSS
  Teprve dosáhneme-li svobodného, aktivního a rovného zapojení uživatelů na všech úrovních, můžeme hovořit o komunitním plánování sociálních služeb. Do té doby jde o užitečné kroky v přípravě komunitního plánování. Princip pozitivní diskriminace při zapojování uživatelů je užitečný. Cílem pro uživatele je poskytnout jim takovou asistenci, aby byli při plánování sociálních služeb rovnocennými partnery těch ostatních – poskytovatelů a představitelů města.
 3. Demokratická spolupráce
  Do sociálních služeb můžeme dodržování lidských práv a demokratických principů zavést jedině tehdy, budeme-li je sami dodržovat. V komunitním plánování má přednost souhlasné rozhodnutí – tj. „dokud nesouhlasí všichni, není odsouhlaseno nic“. Hlasování je nouzový prostředek, který je používán pouze v krajním případě. Orgány města, které budou Komunitní plán v závěrečné fázi schvalovat, však vždy rozhodují hlasováním.
 4. Vše je veřejné
  Komunitní plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v komunitním plánování jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech komunitního plánování jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu.
 5. Svoboda vyjadřování
  Každý má právo se vyjádřit. Je legitimní mluvit za sebe samotného i bez pověření, funkce či mandátu od zájmové skupiny.
 6. Rovnost mezi všemi účastníky
  Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy komunitního plánování musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Jedině pak je možná spolupráce, při níž jsou ke společnému prospěchu využity jedinečné znalosti, zkušenosti, dovednosti a nakonec i formální a mocenská postavení jednotlivců.
 7. Průběh je stejně důležitý jako výsledek
  Kvalitně probíhající proces komunitního plánování je pro komunitu stejně přínosný jako vlastní plán. Kvalita výstupů komunitního plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu.
 8. Legitimita
  Legitimitu sociálním službám dávají přání a potřeby uživatelů (budoucích uživatelů). Jsou základnou, na které stojí komunitní plánování. Nejlepší přístup k nim mají uživatelé. Uživatelům je nutné vytvářet podmínky, aby mohli vyslovovat svá přání a potřeby a tam, kde to jde, i sami hledat řešení, hledat nebo pojmenovávat potřeby.
 9. Cyklický proces
  Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují a je nutné se jimi opětovně zabývat na nové úrovni vývoje. Komunitní plán je dokument vyžadující pravidelnou aktualizaci a trvalou péči.
 10. Hledání nových lidských a finančních zdrojů
  Na služby, které chceme, si musíme zajistit peníze. Získávání finančních prostředků není možné bez konkrétního plánu. Při hledání zdrojů je nutné zohlednit již vytvořené a osvědčené. Řešení, v něž komunitní plán vyústí, budou kompromisem přání a možností místních lidských a finančních zdrojů. Hranice tohoto kompromisu však nejsou dány zvenčí.
 11. Řešit dosažitelné
  Komunitní plánování může být zaměřeno na jeden nebo více problémů v sociální oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a lidským i materiálním zdrojům.
 12. Přání lidí je víc než normativy
  Komunitní plán je především dohodou mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě sociálních služeb. Analýzy popisující stav sociálních služeb a jejich porovnání s normativy může být užitečnou pomůckou pro tuto dohodu, nemůže ji však nahradit.
 
 

II.) Popis organizační struktury

 
V rámci komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku bude fungovat následující organizační struktura:
 1. Řídící skupina pro realizaci komunitního plánování sociálních služeb na části území správního obvodu obce s rozšířenou působností Horšovský Týn
Řídící skupina byl stanoven rozhodnutím Rady města Horšovský Týn a jeho úkolem:
 • supervize průběhu projektu,
 • připomínkování výstupů z jednání pracovních skupin,
 • projednání a schválení jednotlivých částí projektu tj. analytická část, strategická část a implementační část,
 • zajištění komunikace s Radou a Zastupitelstvem města Horšovský Týn (případně dalšími orgány).
 1. Realizační tým
Se skládá ze zpracovatele – koordinátora komunitního plánování (o.s. CpKP západní Čechy), projektového manažera, finančního manažera, kontaktního pracovníka (MěÚ Horšovský Týn) a ze zástupců partnerů projektu.
Realizační tým koordinuje aktivity projektu. Úkoly jednotlivých členů jsou následující:
 • koordinátor komunitního plánování zajišťuje:
- realizaci analytických průzkumů a jejich vyhodnocení,
- zpracování komunitního plánu sociálních služeb (analytická, strategická a implementační část),
- zajištění programu zapojení veřejnosti, vč. metodického vedení informační kampaně,
- facilitaci jednání pracovních skupin a řídícího výboru, příprava materiálů pro jednání a zpracování výstupů z jednání řídící skupiny,zajištění dalších expertních posudků pro jednání pracovních skupin a řídící skupiny,
- realizaci, přípravu, facilitaci veřejných setkání, zpracování výstupů ze setkání,
- realizaci vzdělávacích seminářů pro členy pracovních skupin a účastníky veřejného setkání a realizaci informačního semináře o standardech kvality sociálních služeb,
 • projektový manažer je odpovědný za:
- realizaci projektu po obsahové stránce (za organizaci a průběh projektu),
- zajištění smluv o dílo s dodavatelem služeb a součinnost s dodavateli,
- podávání technických částí průběžných (etapových) a závěrečných zpráv a dalších dokladů vyžádaných poskytovatelem finančních prostředků,
- zajištění kontaktu a průběžné komunikace s poskytovatelem finančních prostředků.
 • finanční manažer je odpovědný za:
- realizaci plateb dodavatelům,
- vedení účetnictví a výkaznictví v souladu s požadavky na projekty financovanými ze SROP,
- podávání finančních částí průběžných (etapových) a závěrečných zpráv se žádostí o platbu a dalších dokladů vyžádaných poskytovatelem finanční podpory,
- zajištění kontaktu a průběžné komunikace s poskytovatelem finanční podpory.
 • kontaktní osoba zajišťuje:
- informační kampaň projektu, ve spolupráci s koordinátorem komunitního plánování
- realizaci místního partnerství,
- potřebné materiály a informace pro realizační tým a koordinátora komunitního plánování
zpracování a tisk katalogu poskytovatelů a komunitního plánu sociálních služeb,
- koordinaci setkání pracovních skupin a řídící skupiny, zpracování výstupů z jednání pracovních skupin,
- organizace veřejných setkání a pracovních skupin.
 1. Pracovní skupiny
Se skládají ze zájemců z řad poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a ze zástupců obcí a měst ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Horšovský Týn. Na základě práce členů pracovních skupin je koordinátorem komunitního plánování zpracována strategická a implementační část komunitního plánu.
 

III.) Odpovědné osoby

 
Město Horšovský Týn (zadavatel): Lidmila Kracíková – vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Horšovský Týn
 1. CpKP západní Čechy (zpracovatel) - koordinátor, který projekt řídí a je pověřen jednat za zpracovatele (postupuje na základě smlouvy o zpracování KPSS uzavřené s městem Horšovský Týn: Mgr. Kateřina Vrtílková)
 

IV.) Jednací a organizační řády

Statut a jednací řády pracovních skupin a řídící skupiny schvaluje Řídící skupina KPSS.
V.) Rozhodování na jednotlivých úrovních
Řídící skupina i pracovní skupiny rozhodují konsensem, souhlasným rozhodnutím všech zúčastněných, v krajních případech hlasováním.
VI.) Provádění změn v Základní listině
Provádění změn v Základní listině je možné na základě písemného podnětu, který bude dodán na adresu: CpKP ZČ, Americká 29, Plzeň 301 38 nebo na e-mail: katerina.vrtilkova@cpkp.cz . Změny schvaluje Řídící skupina KPSS na Horšovskotýnsku.


 


Vytvořeno: 10. 1. 2007
Poslední aktualizace: 10. 1. 2007 00:00
Autor: