#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

 

Validační místo mojeID

 

Přes službu mojeID se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám na našem webu, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Více informací naleznete zde.

Kalendář

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Obsah

logo

Komunitní plánování

Projekt „Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku“ je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006563.“.

 

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) je metoda, při které se lidé sami podílejí na plánování, mohou vyjádřit, co jim vyhovuje a co naplňuje jejich potřeby, sami si stanovují priority a směry vývoje sociálních služeb v obci, ve které žijí. Hledají se nové zdroje (lidské, materiální, finanční) a nejlepší řešení pro zajištění sociálních služeb. Berou se v úvahu názory celé komunity (občanů obce, případně kraje), protože mají dopad na všechny oblasti veřejného života.

 

Komunitního plánování se účastní

  • zadavatelé - ti, kdo služby platí, zřizují, zadávají, organizují (nejčastěji obec nebo kraj). Zadavatel je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám.
     
  • poskytovatelé - ti, kdo služby provozují, uskutečňují, dodávají, poskytují klientům nebo doma svým příbuzným a blízkým. Poskytovateli sociálních služeb jsou nejčastěji neziskové organizace (soukromé, státní či církevní), které jsou registrovány registrací u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
     
  • uživatelé - ti, kdo služby přijímají, dostávají nebo spotřebovávají. Potenciálními uživateli jsou vlastně všichni občané, protože nikdo neví, zda se někdy neocitne v nepříznivé životní situaci.

 

V průběhu procesu komunitního plánování jsou nejprve zjišťovány potřeby lidí (besedy, průzkumy, analýzy), posléze dochází k vyjednávání a na základě dohody k volbě toho nejdůležitějšího, co má zahrnovat komunitní plán.

Plán je vytvářen v pracovních skupinách, ve kterých může každý občan vyjádřit své názory a nabídnout řešení.

Informace z procesu plánování jsou veřejné, včetně tvorby a schvalování plánu.

Proces komunitního plánování představuje nepřetržitý cyklus - po vytvoření plánu pracují účastníci na jeho naplňování, hodnocení a aktualizaci - po skončení plánovacího období je vytvářen plán nový.

První etapa komunitního plánování na Horšovskotýnsku a Holýšovsku proběhla v letech 2007 – 2010, bližší informace naleznete pod záložkou „Archiv“ v levém menu. Na první etapu ihned navázala druhá v období 2011 - 2012, jejímž úkolem bylo aktualizovat původní komunitní plán. Informace o této etapě jsou dostupné také pod záložkou „Archiv“.

Od ledna 2018 odstartovala 3. etapa komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku, která bude ukončena v prosinci roku 2019. Cílem projektu „Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku“ je aktualizace předchozího komunitního plánu, tvorba webového portálu o sociálních službách a aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb. Průběh této etapy je dostupný pod odkazem „Komunitní plánování 2018 – 2019“ v levém menu.