Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

K 30.11.2021 bude ukončeno rozesílání novinek emailem z webových stránek města.

Doporučujeme stažení aplikace V OBRAZE.

Žádosti a formuláře

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ODBOR FINANČNÍ A ŠKOLSKÝ

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ODBOR VNITŘÍCH VĚCÍ a PAMÁTKOVÉ PÉČE

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Kolaudace staveb pravomocně povolených před datem 1. 1. 2007

Žádosti a formuláře podle příloh vyhklášky č. 503/2006 Sb.

Další žádosti a formuláře podle zákona č. 183/2006 Sb.

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana ZPF

Vodoprávní úřad - vodní hospodářství

Vzory formulářů k vyhlášce:

Odpadové hospodářství

Lesní hospodářství, myslivost a rybářství

Ochrana přírody

Ochrana ovzduší