#
#
#
#

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

 

Validační místo mojeID

 

Přes službu mojeID se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám na našem webu, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Více informací naleznete zde.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Obsah

Informace pro snoubence o dokladech a náležitostech nutných k uzavření manželství cizince v České republice

Typ: ostatní
-

INFORMACE
pro snoubence o dokladech a náležitostech nutných k uzavření manželství cizince v České republice

Forma uzavření manželství se řídí právem státu, kde se manželství uzavírá. Způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti se řídí právem státu, jehož je tato osoba příslušníkem.

K žádosti o uzavření manželství je cizinec povinen podle platných právních předpisů ČR předložit tyto doklady:

1. Rodný list, z něhož musí být patrno jméno, příjmení, datum narození, místo narození a údaje o rodičích. Pokud v rodném listu nejsou údaje o rodičích (jméno, příjmení, příp. rodné příjmení, datum a místo narození), musí být tyto údaje doloženy prohlášením.
2. Doklad o státním občanství - lze prokázat cestovním pasem
3. Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, tzn., že podle právního řádu státu, jehož je snoubenec příslušníkem, není známa překážka k uzavření manželství. Tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců. V případě, že vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství obsahuje údaje o státním občanství, trvalém pobytu a rodinném stavu, doklady uvedené pod bodem 2. a 4. nemusí být předloženy.
4. Potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
5. Jde-li o snoubence:
a) rozvedené - pravomocný rozsudek o rozvodu
b) ovdovělé - úmrtní list zemřelého manžela, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
c) který žil v partnerství - pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera
6. Doklad, kterým je možné prokázat totožnost
7. Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, odbor cizinecké policie, které není starší než 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (tj. Island, Norsko), nebo jeho rodinné příslušníky.

Všechny doklady vydané v cizině soudními orgány, správními úřady, vyššími soudními úředníky či veřejnými notáři, doklady vydané diplomatickými nebo konzulárními zástupci musí být opatřeny předepsanými ověřeními (Apostille, superlegalizace) v souladu s mezinárodními dohodami o právní pomoci mezi Českou republikou a příslušným státem. Vzhledem k tomu, že se smlouvy s jednotlivými státy liší, nelze je obecně vyjmenovávat. Bližší informace podá při osobní konzultaci matrika.

Doklady je třeba předložit s úředním překladem do českého jazyka.

Pokud snoubenec - cizinec neovládá český jazyk je nutná při řízení a při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka zapsaného v seznamu znalců a tlumočníků (www.justice.cz).

Bližší informace: tel. 379 415 121, e-mail: a.nedvedova@muht.cz , tel. 379 415 120, e-mail: j.voburkova@muht.cz

Upozorňujeme, že termín svatby lze potvrdit až po předložení veškerých požadovaných dokladů na matriku. Bez těchto dokladů nelze občanský ani církevní sňatek v České republice uzavřít.


 


Vytvořeno: 2. 6. 2010
Poslední aktualizace: 2. 6. 2010 00:00
Autor: