Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

K 30.11.2021 bude ukončeno rozesílání novinek emailem z webových stránek města.

Doporučujeme stažení aplikace V OBRAZE.

Odbor správních agend

Informace pro snoubence

Datum: 13. 10. 2021

Vážení snoubenci,
v souvislosti s Vaším přáním uzavřít manželství ve správním obvodu matričního úřadu Horšovský Týn Vám předkládáme následující informace.

Oddávací dny na rok 2022

Datum: 20. 9. 2021

Rada města Horšovský Týn schválila termíny oddávacích dnů na rok 2022.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021

Datum: 18. 1. 2021

Oznámení programu a příloh (zásady, vyhlášení, formulář žádosti a formulář žádosti o zařazení).

Poskytnuté příspěvky MK ČR z programu za roky 2016 - 2020

Datum: 18. 1. 2021

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" v letech 2016 - 2020

Oddávací dny pro rok 2021

Datum: 23. 9. 2020

Oddávací dny stanovené Radou města Horšovský Týn.

Přehled poskytnutých příspěvků MK ČR z programu 2016 - 2019

Datum: 22. 1. 2020

"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" v letech 2016 - 2019

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Horšovský Týn, oslavy jubilejních svateb

Datum: 12. 4. 2018

Město Horšovský Týn podle ust. § 102 odst. 3 a § 36a zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může ocenit významné životní události svých občanů.
Pojem „ocenění“ významné životní události občana zahrnuje pouze ocenění ve vztahu k tomuto občanovi. Není možné bez souhlasu občana zveřejnit v této souvislosti údaje týkající se jeho osoby. Pokud by město Horšovský Týn chtělo ocenění významné životní události občana zveřejnit (ve zpravodaji, na webových stránkách města či facebooku města), musí tak být učiněno na základě předchozího písemného souhlasu jubilanta.

Dotazník k uzavření manželství

Datum: 10. 1. 2017

-

Přehled poskytnutých příspěvků z MK ČR z programu; Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" 2008 - 2015

Datum: 3. 2. 2016

-

Informace pro snoubence - cizinec v ČR

Datum: 4. 2. 2015

-

Změna adresy trvalého pobytu

Datum: 8. 10. 2014

-

Památková péče v působnosti ORP

Datum: 1. 11. 2013

-

Žádost o vydání matričního dokladu

Datum: 2. 6. 2010

-