Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Žádost o vydání matričního dokladu

Žádost o vydání matričního dokladu
(rodný list, oddací list, úmrtní list)

Který úřad matriční doklad vydá:

Matriční doklady vydává matriční úřad příslušný podle místa, kde k narození, uzavření manželství nebo úmrtí došlo.

Pokud je žádost o matriční doklad podána u nepříslušného úřadu, tento úřad ji postoupí matričnímu úřadu, kde je událost zapsána. Tento úřad následně doklad vydá a zašle jej do vlastních rukou žadatele.

Kdo může o doklad žádat:
Matriční doklad je možné vydat osobě, které se týká, nebo členům její rodiny, kterými podle zákona o matrikách jsou: manžel, manželka, sourozenci, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci nebo zplnomocněným zástupcům. Dále fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Žadatel předloží průkaz totožnosti s fotografií. Pokud je žadatel zplnomocněn k vyřízení, předloží plnou moc a průkaz totožnosti.

Poplatky:
Prvopis matričního dokladu je vydáván zdarma. Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu je stanoven správní poplatek ve výši 100,- Kč.

 

Žádost ke stažení

Přílohy

ŽÁDOST o vydání matričního dokladu .pdf

ŽÁDOST o vydání matričního dokladu .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 155,28 kB
Datum vložení: 20. 4. 2022 12:34
Datum poslední aktualizace: 20. 4. 2022 12:51
Autor: Andrea Kollerová