Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Odbor finanční a školství

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za svoz komunálních odpadů")


Poplatek pro rok 2021 je ve výši 588 Kč na rok.

Údaje pro platbu převodem na účet:

 • účet číslo: 27-3284660257
 • kód banky: 0100 (Komerční banka a.s.)
 • konstantní symbol: 0308
 • variabilní symbol má 10 míst a začíná:
  • pro trvalý pobyt: 480000....
  • pro rekreační objekt: 6300900...

Pro účely platby převodem nebo složenkou je nutné uvedení variabilního symbolu, který přiděluje odbor finanční a školství MěÚ (dále jen OFŠ). Přidělené variabilní symboly jsou stále v platnosti. Pro osoby nově přistěhované nebo pro narozené děti sdělí variabilní symbol na písemnou žádost, osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu pracovnice OFŠ MěÚ (379 415 190, j.matulkova@muht.cz)

Poplatek je splatný do 30.06.2021, ale můžete jej uhradit již nyní i na pokladně.

Složenky typu A se rozesílat nebudou. Jsou k dispozici na České poště s.p.

K identifikaci postačuje: příjmení, jméno, bydliště, popřípadě datum narození.

Pokladní hodiny:
 • Pondělí a Středa 7:30 – 11:30 hod., 12:00 – 16:30 hod.
 • Úterý a Čtvrtek 7:30 - 11:30 hod.

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů je stanoven dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 na rok takto:

1. V částech Město, Malé Předměstí, Velké Předměstí a Plzeňské Předměstí činí sazba poplatků ze psů:

 • umístěných v rodinném domku nebo trvale na zahradě: 300 Kč
  • poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu (dále jen důchodce): 200 Kč
 • umístěných v nájemním domě: 1000 Kč  
  • důchodce: 200 Kč
 • za každého dalšího psa v nájemním domku: 800 Kč
  • důchodce: 200 Kč
 • za každého dalšího psa v nájemním domě: 1500 Kč  
  • důchodce: 200 Kč

2. V ostatních částech města a na samotách činí sazba poplatků ze psů:

 • umístěných v rodinném domku nebo trvale na zahradě: 200 Kč
 • umístěných v nájemním domě: 1000 Kč  
  • důchodce: 200 Kč
 • za každého dalšího psa v rodinném domku: 100 Kč
 • za každého dalšího psa v nájemním domě: 500 Kč  
  • důchodce: 200 Kč

Údaje pro platbu převodem na účet:

 • účet číslo: 27-3284660257
 • Kód banky: 0100
 • konstantní symbol: 0308
 • Variabilní symbol má 10 míst a začíná: 3900000 ...

Poplatek je možné hradit již od začátku roku i na pokladně bez složenky.

K identifikaci postačuje: příjmení, jméno, bydliště, popř. datum narození.

Pokladní hodiny Městského úřadu v Horšovském Týně

(platba je možná v hotovosti i platební kartou)

 • Pondělí a Středa 7:30 – 11:30 hod., 12:00 – 16:30 hod.
 • Úterý a Čtvrtek 7:30 - 11:30 hod.