#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Validační místo mojeID

Více informací naleznete zde.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Obsah

Výpis z katalogu krizových opatření

Typ: ostatní
-
KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN
6. 
VÝPIS Z KATALOGU KRIZOVÝCH OPATŘENÍ
OBSAH
A. Zásady a postupy realizace krizových opatření
B. Seznam krizových opatření
1. Krizová opatření nařizovaná hejtmanem za stavu nebezpečí
2. Krizová opatření nařizovaná vládou za nouzového stavu a stavu ohrožení státu
3. Krizová opatření nařizovaná starostou za krizového stavu
C. Seznam katalogových listů
D. Katalogové listy

A. zásady a postupy realizace krizových opatření

Krizová opatření jsou opatření určená k řešení krizových situací a dále též činnosti ke zmírnění nebo odstranění následků způsobených krizovou situací. K jejich realizaci je nutné omezit některá práva a svobody a uložit konkrétní povinnosti.

Krizová opatření a jejich rozsah musí být součástí „Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí“ hejtmanem kraje. Tato opatření se využijí jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace. Změna krizových opatření musí být rovněž vyhlášena (§ 3 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb.) Hejtman je v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu podle zákona č. 240/2000 Sb., § 14 odst. 9 povinen zajistit provedení stanovených krizových opatření v podmínkách kraje. K tomuto účelu vydává při vyhlášení nouzového stavu a stavu ohrožení státu „Příkaz ke stanovení krizových opatření“, kterým jsou upřesněny a rozpracovány krizová opatření stanovená vládou.

Orgány obce jsou povinny při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí zajistit provedení krizových opatření v podmínkách obce. K tomu účelu vydává nařízení obce (dle § 11 zákona č. 128/2000 Sb.) je-li to nutné (§ 22 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb.).

Rozhodnutí o krizových opatřeních se uveřejňují v hromadných informačních prostředcích a vyhlašují stejně jako zákon. Účinnosti nabývají okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví (§ 8 zákona č. 240/2000 Sb.). Každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky včetně televizního a rozhlasového vysílání, je povinen bez náhrady nákladů a na základě žádosti orgánů krizového řízení neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o vyhlášení krizových stavů a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech (§ 30 zákona č. 240/2000 Sb.).

Hasičský záchranný sbor kraje (§ 15 odst. 4 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb.) a obecní úřad (§ 21 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb.) při přípravě na krizové situace seznamují obce, právnické a fyzické osoby s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

Finanční zabezpečení krizových opatření se provádí podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (§ 25 zákona č. 240/2000 Sb.). Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu (§ 22 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb.). Orgán krizového řízení je oprávněn požadovat uhrazení nákladů, které vynaložil jako náhradu škody, po původci havárie nebo jiné události, v jejímž důsledku vznikla krizová situace a musela být nařízena krizová opatření (§ 36 odst. 7; § 35 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb.).

B. seznam krizových opatření

1. Krizová opatření nařizovaná hejtmanem za stavu nebezpečí
Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn nařídit tato krizová opatření:
I.Rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb.) - [ XVI. ]
II.Nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení (§ 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb.) - [ XVII. ]
III.Nařídit hlášení přechodné změny pobytu osob (§ 14 odst. 6 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb.) - [ XVIII. ]
IV.Nařídit použití občanů povinných civilní službou k realizaci krizových opatření (§ 14 odst. 6 písm. b) z.č. 240/2000 Sb.) - [ XXI. ]
V.Nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce (§ 14 odst. 6 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb.) - [ XXII. ]
VI.Zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů (§ 14 odst. 6 písm. d) zákona č. 240/2000 Sb.) - [ XXIII. ]
VII.Zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče) a jejich výplatě (§ 14 odst. 6 písm. e) zákona č. 240/2000 Sb.) - [ XXIV. ]


2. Krizová opatření nařizovaná vládou za nouzového stavu a stavu ohrožení státu
Vláda za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu může omezit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit (dle čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.) :
VIII.Právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví (§ 5 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb.)
IX.Vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku (29 a 31 z.č.240/2000 Sb.), pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za tato omezení poskytnuta přiměřená náhrada (§ 5 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb.)
X.Svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého postiženého krizovou situací (§ 5 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb.)
XI.Právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací (§ 5 písm. d) zákona č. 240/2000 Sb.)
XII.Právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění (§ 5 písm. e) zákona č. 240/2000 Sb.)
XIII.Právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, popřípadě znemožnění záchranných a likvidačních prací (§ 5 písm. f) zákona č. 240/2000 Sb.)


Vláda v době trvání nouzového stavu je oprávněna nařídit tato krizová opatření:
XIV.Nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území (§ 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb.)
XV.Zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území (§ 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb.)
XVI.Rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace (§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb.) - [ I. ]
XVII.Rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace (§ 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 240/2000 Sb.) - [ II. ]
XVIII.nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí opuštění místa trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, pokud tato uměna pobytu bude delší než 3 dny (§ 6 odst. 2 písm. a) zákona
č. 240/2000 Sb.) - [ III. ]
XIX.Přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti, v oblasti zbraní, výbušnin, nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření (§ 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb.)
XX.Nařídit přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné věznice nebo vyloučit volný pohyb těchto osob mimo věznici (§ 6 odst. 2 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb.)

XXI.Nařídit použití občanů povinných civilní službou a vojáků v činné službě k provádění krizových opatření (§ 6 odst. 2 písm. d) zákona č. 240/2000 Sb.) - [IV.]
XXII.nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce (§ 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 240/2000 Sb.) - [V.]
XXIII.Zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů (§ 6 odst. 2 písm. f) zákona č. 240/2000 Sb.) - [VI.]
XXIV.Zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče), kterými se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového zabezpečení, státní sociální podpory a dávky sociální péče, a o jejich výplatě (§ 6 odst. 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb.) - [VII.]

Vláda v době trvání stavu ohrožení státu je dále oprávněna nařídit tato krizová opatření:
XXV.Omezení vstupu na území České republiky osobám, které nejsou občany České republiky (§ 7 písm. a) zákona
č. 240/2000 Sb.)
XXVI.Povinné hlášení místa trvalého pobytu, popřípadě i místa, kde se osoba dočasně zdržuje (§ 7 písm. b) zákona
č. 240/2000 Sb.)
XXVII.Omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva (§ 7 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb.)
XXVIII.Zvýšenou kontrolní činnost na úseku zabezpečení skladovaných střelných zbraní, střeliva, munice, výbušnin, jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího záření, nebezpečných chemických a jiných nebezpečných látek (§ 7 písm. d) zákona č. 240/2000 Sb.)
3. Krizová opatření nařizovaná starostou za krizového stavu
XXIX. Nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce (§ 23 odst. 1 b) zákona č. 240/2000 Sb.)
XXX. Je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci (§ 23 odst. 1 d), zák. č. 240/2000 Sb.)


D. Seznam katologových listů
1.Uložení pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace
2.Bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení
3.Hlášení přechodné změny pobytu osob
4.Vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce
5.Omezení vlastnického a užívacího práva právnických a fyzických osob k majetku (29 a 31 z.č.240/2000 Sb.), pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za tato omezení poskytnuta přiměřená náhrada
6.Omezení svobody pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého postiženého krizovou situací
7.Omezení práva pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací
8.Omezení práva provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění
9.Nařízení evakuace osob a majetku z vymezeného území


E. katologové listy Nejsou součástí výpisu
 
Autor: Ing. Josef Hruška
Datum zveřejnění: xx xx xxxx


 


Vytvořeno: 14. 11. 2006
Poslední aktualizace: 5. 4. 2019 10:56
Autor: