Obsah

 

 

 

Ing. Josef Holeček - předseda KV

Mgr. Luděk Thomayer - člen KV

Ing. Zdeněk Písařík   - člen KV

Ing. Břetislav Vokáč - člen KV

pan Martin Čeněk - člen KV

pan Jindřich Levý - člen KV

paní Marie Hánová - člen KV

 

 

pan Pavel Svojanovský - předseda FV

pan Josef Škampa - člen FV
Bc.  Jan Písařík - člen FV
pan Martin Čeněk - člen FV
pan Luděk Pytelka - člen FV
pan Milan Leroch  - člen FV
Ing. Lubomír Porvich - člen FV
 
 
 
 

Ing. Jiří Jánský - předseda VpÚR

pan  Alexandr Fedorov - člen VpÚR

pan František Věneček - člen VpÚR

pan Oldřich Vejvoda - člen VpÚR

Ing. Zdeněk Písařík  - člen VpÚR

pan Josef Průcha - člen VpÚR

MUDr. Ondřej Pláši l- člen VpÚR

pan Martin Vlček - člen VpÚR

pan Pavel Lang - člen VpÚR

pan Martin Horák - člen VpÚR

pan Ivan Popovič - člen VpÚR