Navigace

Obsah

Registr smluv je informačním systémem zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný.

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat  nově uzavírané  smlouvy s plněním  nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Od 1. 7. 2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv.

 

Přístup do registru zde

https://smlouvy.gov.cz/