Obsah

Nabytí účinnosti: 28.3.2001

Textová část

Vyhláška obce o ÚP

Grafická část

1. Hlavní výkres

2. Výkres ÚSES