Obsah

Nabytí účinnosti: 23.8.2002

Textová část

Vyhláška obce o ÚP

Grafická část

1. Hlavní výkres

2. Hlavní výkres - detail

3. Výkres VPS