Obsah

Nabytí účinnosti: 8.4.2003

Textová část

Vyhláška obce o změně č. 1 ÚP

Grafická část

Hlavní výkres