Obsah

Logo projektu KPSSProjekt „Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice“ je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Řídící skupina projektu

Řídící skupina projektu je složena ze zástupců poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a pracovníků obcí. Jejím úkolem je projednávat výstupy z pracovních skupin a dávat k nim připomínky a schvalovat aktualizovaný plán sociálních služeb.

Členové řídící skupiny

  • Lidmila Kracíková - vedoucí sociálního odboru MěÚ Horšovský Týn
  • Mgr. Luděk Thomayer - 1. místostarosta Města Horšovský Týn
  • Bc. Eva Kollerová - Člověk v tísni, o.p.s.
  • Jaromír Jirka - Domov pro seniory Černovice
  • Marie Lucáková - Pečovatelská služba Staňkov
  • Ing. Antonín Baxa - Svaz tělesně postižených Horšovský Týn
  • Josef Hájek - za uživatele sociálních služeb

 

 Zápisy z jednání řídící skupiny