Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Organizace zřizované městem

Příspěvkové organizace Města Horšovský Týn

 • Mateřská škola Horšovský Týn
 • Základní škola Horšovský Týn
 • Základní umělecká škola Horšovský Týn
 • Městské kulturní zařízení Horšovský Týn
 • Chráněná dílna Horšovský Týn

Organizační složky Města Horšovský Týn

 • Městská knihovna Horšovský Týn

Mateřská škola Horšovský Týn

Mateřská šMŠ Vančurovakola sídlí ve dvou budovách. První budova je umístěna v ulici Vančurova a představuje čtyřtřídní předškolní zařízení pavilonového typu. Součástí objektu je prostorná zahrada. Kapacita školy je 100 dětí.

MŠ Pionýrů

Druhá budova školy je umístěna v ulici Pionýrů. Jedná se o starší budovu,  která prošla rekonstrukcí. Součástí je taktéž zahrada. Kapacita školy je 50 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd.

Kontakt:

Alena Lechnýřová - ředitelka Mateřské školy Horšovský Týn

 • MŠ Vančurova, Vančurova 195, 346 01 Horšovský Týn
 • tel.: +420 379 422 518
 • email: msvancurova@seznam.cz

Základní škola Horšovský Týn

Škola je od roku 1995 v právní subjektivitě. Základní školu v Horšovském Týně navštěvuje celkem 632 žáků, kteří jsou rozděleni do 26 tříd (školní rok 2017–2018). 

Kontakt:

Základní umělecká škola Horšovský Týn

Škola zahájila činnost v říjnu roku 1950 jako Hudební škola v jednopatrové budově v Sadech Petra Bezruče, ve které sídlí škola dodnes. Začátkem devadesátých let se k hudebnímu oboru připojil výtvarný a literárně dramatický obor. Škola má kromě hlavní budovy v Horšovském Týně dvě pobočky, v prostorách Základní školy v Poběžovicích a v Základní škole v Bělé nad Radbuzou.

Kontakt: 

 • Sady Petra Bezruče 101, 346 01 Horšovský Týn
 • Alena Svobodová - ředitelka ZUŠ Horšovský Týn
 • tel.: +420 379 422 304
 • email: info@zushtyn.cz
 • Webové stránky: http://www.zushtyn.cz/

Městské kulturní zařízení Horšovský Týn

Kontakt:

Sál hotelu Šumava - odkaz na web. stránky

Chráněná dílna Horšovský Týn

Chráněná dílna Horšovský Týn byla zřízena Městem Horšovský Týn 1. března 2000 jako příspěvková organizace.  Chráněná dílna zaměstnává občany zdravotně postižené. 

Hlavní pracovní náplní je příprava součástek pro elektrovýrobu, které se dále kompletují v jiných podnicích. Dále pracujeme pro firmy, které se zabývají tzv. „domácí prací“ a pracujeme pro firmu, která zajišťuje výrobu pro zdravotnictví.

V současné době spolupracujeme se 4 odběrateli, ale nebráníme se spolupráci s dalšími firmami, které by měly zájem (lze nás kontaktovat).
Od června 2005 navázala CHD spolupráci s firmou PROFIA PAPER a. s. Plzeň a zavedla specializovaný maloobchod se smíšeným zbožím, jedná se především o prodej kancelářských potřeb, čistících prostředků apod.

Chráněná dílna zaměstnává více jak 50% osob se změněnou pracovní schopností, a tudíž může poskytovat tzv. "Náhradní plnění" podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Kontakt:

 • Nádražní 73, 346 01 Horšovský Týn
 • Jana Macánová - ředitelka Chráněné dílny Horšovský Týn 
 • tel.: +420 379 422 418
 • email: chd@muht.cz

Městská knihovna Horšovský Týn

Městská knihovna je organizační složkou města a nemá právní subjektivitu.  

Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby. V půjčovní době je k dispozici internet, kopírování a tisk dokumentů za úplatu. Knihovna poskytuje půjčování knih, časopisů i denního tisku. Mezi další služby patří i meziknihovní výpůjční služba (MVS).

Městská knihovna pořádá besedy pro děti z MŠ, ZŠ a děti ze ZŠ a OŠ v Horšovském Týně. Tyto besedy navštěvují i studenti SOŠ a SOU Horšovský Týn, ale i veřejnost.Knohovna

Každoročně je městskou knihovnou pořádán "Týden knihoven" v měsíci říjnu. Dlouholetou tradici má i akce literárního charakteru "Literární shrabování", kam mohou zájemci zasílat svá literární díla. Knihovna uskutečňuje každý rok "Noc s Andersenem".

Knihovna je též zapojena do projektu "Už jsem čtenář", kdy  jsou žáci prvních tříd každoročně pasováni na čtenáře.

Kontakt:

Provozní doba:

 • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 18:00
 • Úterý zavřeno  
 • Středa: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Čtvrtek 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • Pátek 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00