Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

V pondělí 04.07.2022 bude pro veřejnost uzavřen MěÚ z důvodu odstávky IT systému.

Anenská pouť 2022

Anenská pouť - Slavnosti města Horšovský Týn se uskuteční ve dnech 22. - 24.07.2022. Konání slavností se částečně přemístilo z náměstí Republiky do bočních ulic - Zlatá, Jelení, Plachého, Žižkova, Prokopa Holého a hlavní pódium s hudební produkcí bude na prostranství u Základní umělecké školy Horšovský Týn (Sady Petra Bezruče). Pouťové atrakce budou na stejném místě (za kinem).

V rámci slavností města bude probíhat i tradiční historický jarmark a stánkový prodej.

Prodej stánkových míst bude spuštěn v dopoledních hodinách v pátek 03.06.2022 v novém režimu.

Postup zakoupení stánkového místa: 

1. Stánek si můžete zakoupit ZDE (odkaz bude funkční v pátek 03.06.2022 od 10:00 hodin) - POVINNÉ - maximálně 3 stánky!!!!

2. Vyplnění formuláře ZDE  - POVINNÉ - vyplnit ihned po zakoupení stánků

Stánkové místo nelze rezervovat, pouze zakoupit prostřednictvím platební brány na oba dny (sobota a neděle, pátek je zdarma). Potvrzení o platbě bude zasláno pouze na vyžádání (e-mail: j.malkova@muht.cz).

Prodejní místa jsou bez možnosti připojení na elektrickou soustavu.

Prodejním místem se pro účely prodeje rozumí vyhrazený a číslem označený prostor o velikosti zpravidla 2 x 2 m, 3 x 2 m, 4 x 2 m nebo jiného rozměru (viz. mapa na internetových stránkách), na kterém se uskutečňuje stánkový či obdobný prodej zboží nebo poskytování služeb jedním prodejcem, nejedná-li se o prodej z ložné plochy vozidla. Při prodeji z ložné plochy vozidla se rozumí prodejním místem plocha vymezená obrysem vozidla.

Cena za prodejní místo odpovídá výši poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (dále jen „OZV“). Cena za 1 m2 vyhrazené plochy je stanovena OZV na 100 Kč/m2/den. Cena za užívání prodejního místa bude vyměřena za oba dny (sobota a neděle).

Příklad: stánek o rozměrech 4 x 2 m 

Výpočet: 4 x 2 = 8 m2 x 100 Kč/den = 800 Kč x 2 (sobota, neděle) = 1600 Kč

 

Kupující je povinen seznámit se s Pokyny pro účastníky stánkového prodeje - Anenská pouť 2022.

Kupující obdrží po zaplacení potvrzení o zakoupení na e-mail s uvedením čísla stánku, rozměru, jména a příjmení a e-mailové adresy. Následně (max. do 5 pracovních dnů) bude e-mailem odeslána karta vydaná MěÚ Horšovský Týn k označení stánku (v průběhu konání akce, bude kontrolováno městskou policií).

 

Pro více informací ohledně stánkového prodeje kontaktujte Městský úřad Horšovský Týn na tel. čísle 379 415 117. V případě zájmu o účast na historickém jarmarku kontaktujte Informační centrum Horšovský Týn na tel. čísle 379 415 151, e-mail info@mkzht.cz

Organizační pokyny - Anenská pouť 2022

Pokyny pro účastníky stánkového prodeje - Anenská pouť 2022

Anenská pouť - rozmístění stánkových míst

Stánková místa - rozmístění             Náhled formuláře         

 

info                                info