Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Virtuální prohlídka

Virtuálníprohlídka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Listopadová mlha zhasíná slunce.

Pranostika na akt. den

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá.

Navigace

Obsah


Seznam pracovníků Městského úřadu Horšovský Týn

 

Starosta Václav Mothejzík v.mothejzik@muht.cz

379 415 112

603115915

       
 Místostarosta David Škopek d.skopek@muht.cz

379 415 113

608200771

Tajemnice Ing. Eva Princlová e.princlova@muht.cz

379 415 117

 

 

Kancelář starosty

Jméno e-mail tel., mob. č. dv.
Michaela Holubová m.holubova@muht.cz 379415111 4
Bc. Anastázie Germanová a.germanova@muht.cz 379415133 4
Jiří Kliment j.kliment@muht.cz

379415179

731410945

38

Ing. Jan Ludvík

 

j.ludvik@muht.cz

379415169

603482056

38
Andrea Kollerová a.kollerova@muht.cz

379415118

739235131

3
Bc. Lenka Váchalová l.vachalova@muht.cz 379415119 3
Josef Beck   775974598  
Roman Denk r.denk@muht.cz 379415268  

 

Městská policie

Jan Šinál j.sinal@muht.cz

379415114

603245557

25

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Ing. Jan Richtr j.richtr@muht.cz 379 415182 20
Josef Míšek j.misek@muht.cz 379415183                           20
Irena Kvítková, DiS. i.kvitkova@muht.cz 379 415185 19
Lucie Komárková l.komarkova@muht.cz 379 415189 19
Martina Vyhnalová m.vyhnalova@muht.cz 379 415186 18
Ivana Šteffková i.steffkova@muht.cz 379 415187 17
Jana Hrušková j.hruskova@muht.cz 379 415188 17
Markéta Weberová m.weberova@muht.cz 379 415184 19

 

Odbor finanční a školství

Ing. Radek Poslední r.posledni@muht.cz

379 415130

734449047

6
Zdeňka Takáčová z.takacova@muht.cz 379 415127 5

Marie Škardová

m.skardova@muht.cz 379 415129 5
Irena Jalovecká i.jalovecka@muht.cz 379 415131 7
Jana Málková j.malkova@muht.cz 379 415126 7
Jana Matulková j.matulkova@muht.cz 379 415132 7
Ing. Martina Malá m.mala@muht.cz 379 415128 7

 

Odbor majetku a investic

Ing. Anna Jurečková a.jureckova@muht.cz

379 415134

739001658

24
Martina Ježková m.jezkova@muht.cz 379415138 23
Jiří Aulík j.aulik@muht.cz 379415135 23

 

Odbor sociálních věcí

Bc. Iveta Křížová, DiS. i.krizova@muht.cz

379415163

774980848

32
Lenka Goliatová, DiS. l.goliatova@muht.cz 379415162 30
Zdeněk Doktor, DiS. z.doktor@muht.cz 379415164 30
Bc. Jiří Holeček holecek.j@muht.cz 379415161 32
Bc. Petra Hojdová, DiS. p.hojdova@muht.cz 379415165 32

Irena Němcová

Marie Buršíková - DPS

i.nemcova@muht.cz

m.bursikova@muht.cz

379415166

379415158

32

DPS

 

Odbor výstavby a územního plánování

Ing. Jana Kölblová j.kolblova@muht.cz 379415139 13
Ing. Jan Lengál j.lengal@muht.cz 379415142 13

Jana Baštářová

j.bastarova@muht.cz 379415140 14
Bc. Radka Orieščiková r.oriescikova@muht.cz 379415143 14
Mgr. Hana Štréblová h.streblova@muht.cz 379415180 11

Ing. Ivana Kozinová

Ing. Hana Roudnická

i.kozinova@muht.cz

 

379415181

775146183

11

11

Jaroslava Bouzková j.bouzkova@muht.cz 379415141 12

 

Odbor vnitřních věcí a památkové péče

Mgr. Roman Mach r.mach@muht.cz 379415115 37
Miroslava Plachá m.placha@muht.cz 379415125 8
Jiřina Soukupová j.soukupova@muht.cz 379415123 9
Slávka Mazancová s.mazancova@muht.cz 379415124 9
Alena Nedvědová a.nedvedova@muht.cz 379415121 10
Jitka Štíbrová j.stibrova@muht.cz 379415120 10

Martina Ondráčková

Hana Bůžková

m.ondrackova@muht.cz

h.buzkova@muht.cz

379415122

379415156

25

25

 

Odbor živnostenský úřad

Bc. Lenka Podpěrová l.podperova@muht.cz

379415145

731508503

27
Milena Císlerová m.cislerova@muht.cz 379415146 27
Simona Rostašová s.rostasova@muht.cz 379415147 27
       
FAX   379415195  

 

 

Odbor životního prostředí

Ing. Jitka Fialová j.fialova@muht.cz

379415170

721457981

35
Petra Bothová p.bothova@muht.cz 379415171 35
Milan Nový m.novy@muht.cz 379415175 34
Mgr. Jana Königsmarková j.konigsmarkova@muht.cz 379415173 33
Ing. Anton Štrba a.strba@muht.cz 379415172 33
Mgr. Jana Vacíková, Ph.D. j.vacikova@muht.cz 379415174 33

 

Příspěvkové organizace

Městské kulturní zařízení                  

ředitelka Leona Císlerová

leona.cislerova@mkzht.cz 379422247
Informační centrum info@mkzht.cz 379415151

Knihovna

Lenka Kučerová, DiS.

knihovna@htyn.cz 379422572

Chráněná dílna

Jana Macánová

chd@muht.cz

379415157

379422418

ZŠ H. Týn, Zám. park 3

ředitel Mgr. Pavel Janský

reditel@zshtyn.cz 379422381

MŠ, ul. Vančurova

MŠ, ul. Pionýrů

ředitelka Alena Lechnýřová

msvancurova@seznam.cz

mspionyru@seznam.cz

379422518

379422492

Základní umělecká škola 

ředitelka  Alena Svobodová

zus.htyn@tiscali.cz 379422304

Bytes HT, spol. s r.o.

jednatel Pavel Novák

novak@bytesht.cz 379482700

Tech. služby

Dana Millerová

 

millerova@bytesht.cz

379422731

Správa bytů 

Josef Ratz

Vladimíra Peteříková

ratz@bytesht.cz

peterikova@bytesht.cz

379422413
Výroba tepla - Pavel Plachý bytesplachy@seznam.cz 379422867

Účtárna

Eva Hřebcová

Martina Werunská

hrebcova@bytesht.cz

werunska@bytesht.cz

379423600

379423661