Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Umístění fotovoltaických elektráren na střechy nemovitostí v Horšovském Týně

foto

Upozornění pro majitele nemovitostí, kteří se rozhodují umístit na střechy svých domů solární panely (FVE)

V některých lokalitách města Horšovský Týn nelze solární panely umístit s ohledem na současné znění územního plánu. Proto je nutné nejdříve navštívit odbor památkové péče a stavební úřad Městského úřadu Horšovský Týn , aby případní stavebníci bez povolení předešli situaci, kdy již instalované panely bude nařízeno odstranit dle stavebního zákona.

Pro upřesnění uvádíme, že toto sdělení opravdu není žádným úředním zněním, ale právě pouze lidským upozorněním našich spoluobčanů, že zde existuje možnost, že v některých případech může dojít k problémům, čemuž bychom chtěli předejít. Abychom Vaše komentáře uvedli na pravou míru, je nutno říci, že upřesnit, kde je umístěni FVE možné a kde nikoliv, není bohužel vůbec tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Na základě aktuálně platného územního plánu Města Horšovský Týn je umisťování FVE omezeno jak v 1. tak 2. pásmu MPR a i tam, kde to územní plán umožňuje, je v uvedených pásmech jejich umístění dále podmíněné vydáním kladného stanoviska "památkářů". Abychom byli schopni posoudit, zda je umístění FVE možné, či nikoliv, a zda nevyžaduje vydání nějakého opatření podle stavebního zákona, je dále nutno upřesnit spoustu dalších detailů, jako např. zda panely budou umístěny přímo na stavbu, či vedle ní, jaký bude celkový výkon atd.. Z uvedených důvodů bylo sdělení sepsáno tak, jak jej vidíte. S dotazy pracovníci stavebního úřadu, úřadu územního plánování i památkové péče počítají a vždy se je pokusí co nejodborněji zodpovědět. Rozhodně se v tomto případě opravdu nejedná o snahu kohokoliv strašit, ale pouze o snahu předejít možným problémům, jak již bylo výše uvedeno. Pokud by se po instalaci FVE, například na základě nějakého podnětu (jak se tak občas stává), musel stavební úřad jejich umístěním zabývat a zjistil by tak např. nesoulad s územním plánem či jiným předpisem, byl by opravdu nucen jejich odstranění nařídit a to právě není cílem nikoho z nás.

Ing. Alexandra Ruská, vedoucí odboru výstavby a územního plánování MěÚ H. Týn

Datum vložení: 12. 10. 2022 10:34
Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2022 15:19
Autor: Ing. Lenka Váchalová