Navigace

Obsah

Žádosti  a formuláře

ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY

 

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ODBOR FINANČNÍ A ŠKOLSTVÍ

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ODBOR VNITŘÍCH VĚCÍ a PAMÁTKOVÉ PÉČE

Žádost o vydání závazného stanoviska pro obnovu objektu

Žádost o vydání závazného stanoviska pro obnovu kulturní památky

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Kolaudace staveb pravomocně povolených před datem 1. 1. 2007

 

Žádosti a formuláře podle příloh vyhlášky č. 503/2006 Sb.

 

Další žádosti a formuláře podle zákona  č. 183/2006 Sb.

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana ZPF

 

Vodoprávní úřad - vodní hospodářství

Vzory formulářů k vyhlášce (příloha 1 - 28)

 

Odpadové hospodářství

Lesní hospodářství, myslivost a rybářství

Ochrana přírody

Ochrana ovzduší