Obsah

Nabytí účinnosti: 1.7.2010

Textová část

Textová část Změny č. 1 ÚP (formou OOP)

Grafická část

Hlavní výkres