Obsah

Nabytí účinnosti: 15.12.1996

Textová část

Vyhláška obce o ÚP

Grafická část

Hlavní výkres