Obsah

Stránka

  • 1

Závěrečné setkání pracovních skupin KPSS 25.3.2008


Dne 25. března 2008 se od 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Horšovský Týn konalo závěrečné setkání pracovních skupin. Setkání bylo společné pro obě pracovní skupiny - zdravotně postižené i osoby ohrožené sociálním vyloučením. Na programu bylo závěrečné zhodnocení projektu KPSS.


1. 4. 2008

6. setkání pracovních skupin projektu KPSS


Dne 31. ledna 2008 proběhlo v pořadí již 6. setkání pracovních skupin projektu KPSS na Horšovskotýnsku. Ve 14:00 se v zasedací místnosti MěÚ Horšovský Týn sešla skupina zaměřená na seniory a osoby se zdravotním postižením a v 16:00 se na tomtéž místě sešla skupina věnovaná problematice lidí ohrožených sociálním vyloučením.

 


4. 2. 2008

25. září a 2. října byla na veřejných setkáních v Horšovském Týně a v Holýšově sestavena tzv. SWOT analýza silných a slabých stránek systému sociálníc


25. září a 2. října byla na veřejných setkáních v Horšovském Týně a v Holýšově sestavena tzv. SWOT analýza silných a slabých stránek systému sociálních služeb, jeho příležitostí i možných ohrožení. Hlavním cílem setkání bylo vyhodnotit současnou situaci v oblasti sociálních služeb v regionu. Definované silné a slabé stránky týkající se nabídky, kvality a dostupnosti služeb se staly podkladem pro zpracování plánu rozvoje sociálních služeb Horšovskotýnska a Holýšovska v letech 2009-2012.

 


28. 9. 2007

V dubnu letošního roku byla v rámci projektu KPSS na Horšovskotýnsku a Holýšovsku vyhlášena výtvarná soutěž s názvem Pomáháme druhým


V dubnu letošního roku byla v rámci projektu KPSS na Horšovskotýnsku a Holýšovsku vyhlášena výtvarná soutěž s názvem Pomáháme druhým. Výtvarná technika byla libovolná a zapojit se mohli všichni žáci základních škol v regionech Horšovskotýnska, Staňkovska a Holýšovska. Do uzávěrky této soutěže se přihlásila pouze základní škola Zámecký park v Horšovském Týně a tak ceny za 10 nejlepších prací, jež porota složená z členů realizačního týmu KPSS vybrala, putují právě do této školy. Oceněné práce byly vystaveny ve vestibulu horšovskotýnské radnice.

 


8. 5. 2007

Dne 3. května 2007 proběhlo 2. setkání pracovních skupin v rámci projektu KPSS na Horšovskotýnsku ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službo


Dne 3. května 2007 proběhlo 2. setkání pracovních skupin v rámci projektu KPSS na Horšovskotýnsku ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou Horšovský Týn. Účastníci setkání se seznámili s návrhem Katalogu sociálních a souvisejících služeb na Domažlicku a Horšovskotýnsku a v následné diskusi měli možnost navrhnout, jaké problémy by se v sociální oblasti měli řešit přednostně, nezávisle na průběhu komunitního plánování.

 


7. 5. 2007

Dne 29. března proběhlo 1. setkání pracovních skupin KPSS ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou Horšovský Týn.


Dne 29. března proběhlo 1. setkání pracovních skupin KPSS ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou Horšovský Týn. Setkání se zúčastnilo 23 občanů z řad zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb. Pracovní skupiny jsou stále otevřené a můžete se do nich přihlásit u kontaktního pracovníka pana Zdeňka Doktora na tel. čísle 774 980 848.

 


3. 4. 2007

Ve dnech 6. a 8. března 2007 se v Holýšově a Horšovském Týně konala veřejná setkání


Ve dnech 6. a 8. března 2007 se v Holýšově a Horšovském Týně konala veřejná setkání, kde byl prezentován projekt Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku. Setkání se účastnilo celkem 66 občanů z nichž 12 využilo možnosti zapsat se do 2 pracovních skupin. Před začátkem setkání měli návštěvníci možnost seznámit se se sociálními službami, které jsou na území Horšovskotýnska poskytovány, a to prostřednictvím informačních panelů, které pro ně připravili poskytovatelé sociálních služeb.


 


9. 3. 2007

Stránka

  • 1