Navigace

Obsah

Způsob rezervace prodejních míst na akci Anenská pouť 2017

Na úvodní stránce webových stránek města Horšovský Týn bude od 3.5. 2017 od 10:00 hodin, na tomto místě hlavního menu, uvedena záložka Rezervace stánkových míst. Zde si budete moci podle jednoduchých pokynů, které budou taktéž zveřejněny na našich stránkách objednat na jedno identifikační číslo (IČO) oprávnění maximálmě dvě prodejní místa.

Objednávka bude příjemcem potvrzena na e-mail, nebo telefonní číslo, které uvedete v objednávce do pěti pracovních dnů. Zároveň s potvrzením obdržíte pokyny k platbě za užívání veřejného prostranství, případně za připojení k soustavě el. napětí a organizační pokyny.

 

Cena za pronájem prostranství pro stánkový prodej je určena Obecně závaznou vyhláškou města Horšovský Týn č. 5/2010 o místním poplatku ze psů a místním poplatku za užívání veřejného prostranství - oddíl III, článek 8:

Čl. 8 

1. Poplatek za umístění dočasné stavby a zařízení, sloužící pro poskytování prodeje a služeb (např. k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, automobilů nebo prodejních zařízení umístěných na automobilovém podvozku, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží a vystaveného zboží)

- v době pořádání „Anenské pouti“ se poplatek za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání stanovuje ve výši ................... 100.- Kč

 

ELEKTRONICKÁ REZERVACE A PRODEJ STÁNKOVÝCH MÍST BUDE UKONČEN dne 30. 6. 2017 ve 12:00 hodin.

 

Neobsazená prodejní místa bude možno osobně zakoupit na MěÚ Horšovský Týn (svatební síň) - vchod náměstí Republiky 51, H. Týn v době konání Anenské pouti - v pátek od 14:00 do 16:00 hodin a v sobotu od 7:30 do 9:00 hodin.