Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Virtuální prohlídka

Virtuálníprohlídka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Září víno vaří, říjen víno pijem.

Navigace

Obsah


Seznam pracovníků Městského úřadu Horšovský Týn

 

Starosta Václav Mothejzík v.mothejzik@muht.cz

379 415 112

603115915

       
 Místostarosta David Škopek d.skopek@muht.cz

379 415 113

608200771

Tajemnice Ing. Eva Princlová e.princlova@muht.cz

379 415 117

 

 

Kancelář starosty

Jméno e-mail tel., mob. č. dv.
Michaela Holubová m.holubova@muht.cz 379415111 4
Bc. Anastázie Germanová a.germanova@muht.cz 379415133 4
Jiří Kliment j.kliment@muht.cz

379415179

731410945

38

Ing. Jan Ludvík

 

j.ludvik@muht.cz

379415169

603482056

38
Andrea Kollerová a.kollerova@muht.cz

379415118

739235131

3
Bc. Lenka Váchalová l.vachalova@muht.cz 379415119 3
Josef Beck   775974598  
Roman Denk r.denk@muht.cz 379415268  

 

Městská policie

Jan Šinál j.sinal@muht.cz

379415114

603245557

25

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Ing. Jan Richtr j.richtr@muht.cz 379 415182 20
Josef Míšek j.misek@muht.cz 379415183                           20
Irena Kvítková, DiS. i.kvitkova@muht.cz 379 415185 19
Lucie Komárková l.komarkova@muht.cz 379 415189 19
Martina Vyhnalová m.vyhnalova@muht.cz 379 415186 18
Ivana Šteffková i.steffkova@muht.cz 379 415187 17
Jana Hrušková j.hruskova@muht.cz 379 415188 17
Markéta Weberová m.weberova@muht.cz 379 415184 19

 

Odbor finanční a školství

Ing. Radek Poslední r.posledni@muht.cz

379 415130

734449047

6
Zdeňka Takáčová z.takacova@muht.cz 379 415127 5

Marie Škardová

m.skardova@muht.cz 379 415129 5
Irena Jalovecká i.jalovecka@muht.cz 379 415131 7
Jana Málková j.malkova@muht.cz 379 415126 7
Jana Matulková j.matulkova@muht.cz 379 415132 7
Ing. Martina Malá m.mala@muht.cz 379 415128 7

 

Odbor majetku a investic

Ing. Anna Jurečková a.jureckova@muht.cz

379 415134

739001658

24
Martina Ježková m.jezkova@muht.cz 379415138 23
Jiří Aulík j.aulik@muht.cz 379415135 23

 

Odbor sociálních věcí

Bc. Iveta Křížová, DiS. i.krizova@muht.cz

379415163

774980848

32
Lenka Goliatová, DiS. l.goliatova@muht.cz 379415162 30
Zdeněk Doktor, DiS. z.doktor@muht.cz 379415164 30
Bc. Jiří Holeček holecek.j@muht.cz 379415161 32
Bc. Petra Hojdová, DiS. p.hojdova@muht.cz 379415165 32

Irena Němcová

Marie Buršíková - DPS

i.nemcova@muht.cz

m.bursikova@muht.cz

379415166

379415158

32

DPS

 

Odbor výstavby a územního plánování

Ing. Jana Kölblová j.kolblova@muht.cz 379415139 13
Ing. Jan Lengál j.lengal@muht.cz 379415142 13

Jana Baštářová

j.bastarova@muht.cz 379415140 14
Bc. Radka Orieščiková r.oriescikova@muht.cz 379415143 14
Mgr. Hana Štréblová h.streblova@muht.cz 379415180 11

Ing. Ivana Kozinová

Ing. Hana Roudnická

i.kozinova@muht.cz

 

379415181

775146183

11

11

Jaroslava Bouzková j.bouzkova@muht.cz 379415141 12

 

Odbor vnitřních věcí a památkové péče

Mgr. Roman Mach r.mach@muht.cz 379415115 37
Miroslava Plachá m.placha@muht.cz 379415125 8
Jiřina Soukupová j.soukupova@muht.cz 379415123 9
Slávka Mazancová s.mazancova@muht.cz 379415124 9
Alena Nedvědová a.nedvedova@muht.cz 379415121 10
Jitka Štíbrová j.stibrova@muht.cz 379415120 10

Martina Ondráčková

Hana Bůžková

m.ondrackova@muht.cz

h.buzkova@muht.cz

379415122

379415156

25

25

 

Odbor živnostenský úřad

Bc. Lenka Podpěrová l.podperova@muht.cz

379415145

731508503

27
Milena Císlerová m.cislerova@muht.cz 379415146 27
Simona Rostašová s.rostasova@muht.cz 379415147 27
       
FAX   379415195  

 

 

Odbor životního prostředí

Ing. Jitka Fialová j.fialova@muht.cz

379415170

721457981

35
Petra Bothová p.bothova@muht.cz 379415171 35
Milan Nový m.novy@muht.cz 379415175 34
Mgr. Jana Königsmarková j.konigsmarkova@muht.cz 379415173 33
Ing. Anton Štrba a.strba@muht.cz 379415172 33
Mgr. Jana Vacíková, Ph.D. j.vacikova@muht.cz 379415174 33

 

Příspěvkové organizace

Městské kulturní zařízení                  

ředitelka Leona Císlerová

leona.cislerova@mkzht.cz 379422247
Informační centrum info@mkzht.cz 379415151

Knihovna

Lenka Kučerová, DiS.

knihovna@htyn.cz 379422572

Chráněná dílna

Jana Macánová

chd@muht.cz

379415157

379422418

ZŠ H. Týn, Zám. park 3

ředitel Mgr. Pavel Janský

reditel@zshtyn.cz 379422381

MŠ, ul. Vančurova

MŠ, ul. Pionýrů

ředitelka Alena Lechnýřová

msvancurova@seznam.cz

mspionyru@seznam.cz

379422518

379422492

Základní umělecká škola 

ředitelka  Alena Svobodová

zus.htyn@tiscali.cz 379422304

Bytes HT, spol. s r.o.

jednatel Pavel Novák

novak@bytesht.cz 379482700

Tech. služby

Dana Millerová

 

millerova@bytesht.cz

379422731

Správa bytů 

Josef Ratz

Vladimíra Peteříková

ratz@bytesht.cz

peterikova@bytesht.cz

379422413
Výroba tepla - Pavel Plachý bytesplachy@seznam.cz 379422867

Účtárna

Eva Hřebcová

Martina Werunská

hrebcova@bytesht.cz

werunska@bytesht.cz

379423600

379423661